Fens-terrein

Dit parkeerterrein is ontstaan in 1968 na de sloop van de villa van notaris Fens. Op deze plaats was een doorgaande weg tussen het centrum en Gestel gepland. Ook het bekende oude stadhuis aan de Rechtestraat moest in dit kader verdwijnen. De sloop van beide panden heeft plaatsgevonden op een moment dat al bekend was dat deze weg er nooit zou komen…

Uit onze notulen:

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Project: Fens-terrein
Adres: Keizersgracht/Bergstraat, Eindhoven
Bouwjaar:
 Braakliggend terrein sinds 1968, de sloop van villa Fens
Probleem:
 bomen dreigden gekapt te worden
Doel: behoud van de bomen en vervanging van parkeerterrein door groenvoorziening
Resultaat: Er zijn helaas meerdere bomen gekapt. Enkele zijn behouden en er is een minimale groenvoorziening aangelegd.