Fliegerhorst Beatrixoord

Op het terrein Beatrixoord, waar voorheen een AZC gevestigd was en dat sinds de Tweede Wereldoorlog voor buitenstaanders ontoegangkelijk is, blijkt een aantal Duitse gebouwen te staan, dat vermomd is als boerderijen en een kerk. Deze gebouwen maken deel uit van een zogenaamde Fliegerhorst, een Duits militair terrein. Helaas heeft men direct na het vertrek van de asielzoekers een sloopvergunning aangevraagd, zonder de gebouwen op het terrein eerst te inventariseren. Dergelijke gecamoufleerde Duitse gebouwen komen in Nederland nog maar weinig voor en zijn dus mogelijk van gemeentelijk, maar ook van nationaal belang.

Uit onze notulen:

30 januari 2019

De gemeente heeft het dak van het ‘kerkje’ aan de Oirschotsedijk verwijderd. Er is al een klacht binnengekomen van een wandelaar die de huidige staat van het gebouw gevaarlijk vindt.

14 maart 2018

Het nepkerkje is inmiddels dichtgemaakt en ziet er goed uit.

11 oktober 2017

De Clopperstichting zal het kerkje aan de gemeente terug verkopen, waarna dat waarschijnlijk aan de natuur zal worden teruggegeven.

30 augustus 2017

Het ‘kerkje’ aan de Oirschotsedijk wordt door de Clopperstichting teruggegeven aan de gemeente.

15 maart 2017

Het kerkje aan de Oirschotsedijk blijft eigendom van de Clopperstichting. Het ligt in de bedoeling
dat het in gebruik wordt genomen door een schaapsherder.

1 februari 2017

De Clopperstichting wil het kerkje op het voormalige Beatrixkamp verkopen. Er is een liefhebber,
maar de gemeente heeft bezwaar. Trefpunt Groen is het met ons eens dat de verkoop
door moet gaan.

22 juli 2015

Het Duits kerkje is gekraakt, maar schijnt door de bewoners te worden opgeknapt. De
Clopperstichting wil dat de krakers verdwijnen.

22 oktober 2014

Wethouder Van Dorst heeft toegezegd mee te werken aan een vergunning om bepaalde activiteiten in het gebouw mogelijk te maken. Gehoopt wordt dat het vandalisme zo kan worden tegengegaan.

23 juli 2014

De Nicolaas Clopperstichting heeft problemen met de gemeente. Zo wil die er niet aan meewerken dat het ‘kerkje’ op het voormalige Kamp Beatrixterrein op enigerlei manier in gebruik wordt genomen.

19 maart 2014

Het “Duitse kerkje” aan de Oirschotsedijk zal voortaan op initiatief van de Nicolaas Clopperstichting door de Stichting Ruimte worden onderhouden.

29 januari 2014

Het dak van het kerkje aan de Oirschotsedijk is nog niet hersteld.

21 augustus 2013

Het Duitse kerkje aan de Oirschotsedijk heeft last gehad van looddieven. Dit zal aan de Nicolaas Clopperstichting worden gemeld.

23 januari 2013

Het “kerkje” op Beatrixoord is voor één euro door de Nicolaas Clopperstichting van de gemeente gekocht. Er moet nog een informatiebord komen met uitleg over de historie en de aanwezigheid van de vleermuizen.

19 september 2012

De Nicolaas Clopperstichting is opgericht. Het vleermuizenkerkje op het voormalige kamp Beatrix zal op naam van de Stichting worden gezet.

18 april 2012

Zoals het er nu uitziet, blijft het kerkje behouden. Daar zijn inmiddels nestkasten opgehangen. Ook de bunker blijft vermoedelijk bestaan. Er is nog wel een probleem met de veiligheid en het onderhoud. Mogelijk kunnen wij de gebouwen zonder de ondergrond overnemen en daar voor zorgen. Het zou aardig zijn als van de overige gebouwen de funderingen zouden blijven liggen als een herinnering aan het verleden. Het gebied zou kunnen worden overgedragen aan het Brabants Landschap of aan Natuurmonumenten.

7 maart 2012

De groep heeft zich onder meer beziggehouden met het voormalige Kamp Beatrix. Er was een onderzoek noodzakelijk naar de flora en fauna van het gebied, maar dat is niet uitgevoerd. Er leven vier soorten vleermuizen in het kamp. Natuurbeschermers hebben weten te bereiken dat de sloop deels is stilgelegd. Het linkerdeel van het kamp (met het ‘kerkje’) blijft daardoor voorlopig gespaard. De Eindhovense spotters zijn geïnteresseerd in een clubhuis in dit gebied. Er komt een gesprek tussen ons en de heer B. Toorn van de gemeente i.v.m. de toekomstplannen van het terrein.
Er is een brief uitgegaan naar B & W en de raad om informatie over een eerder aanbevolen, maar vermoedelijk nooit uitgevoerd onderzoek naar de bouw- en cultuurhistorische waarden.

18 januari 2012

De projectgroep heeft een bezoek gebracht aan het oude Beatrixkamp, dat op de nominatie staat om volledig te worden gesloopt, inclusief de Duitse bebouwing uit de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn o.a vergezeld van Ary Ceelen, expert op het gebied van de Vliegbasis Eindhoven.

Project: Fliegerhorst Beatrixoord
Adres: 
Oirschotsedijk 25, Eindhoven
Bouwjaar:
 ca. 1942
Probleem: Men heeft voor de Fliegerhorst een sloopvergunning aangevraagd, zonder dat het terrein cultuurhistorisch is onderzocht. Het is moeilijk om een geschikte functie voor het ‘kerkje’ te vinden, aangezien hier strenge regels gelden. Er mag niet permanent gewoond worden.
Doel: Documentatie van de relevante gebouwen en indien waardevol geacht, pleiten voor behoud
Resultaat: Het ‘kerkje’ en de bunker zijn bewaard gebleven. De overige bebouwing is gesloopt. Het kerkje is door de gemeente via de Henri van Abbe Stichting verkocht aan de Nicolaas Clopperstichting die zoekt naar een geschikte gebruiker ervan. Na ampele pogingen om een nieuwe functie aan het kerkje te geven, heeft de Nicolaas Clopper Stichting besloten om het kerkje terug te verkopen aan de gemeente voor 1 euro en de gemeente heeft toen besloten om het kerkje ‘terug te geven aan de natuur’ en heeft toen het dak van het pand verwijderd. Dit project is glorieus verloren.