Floraplein

Uit onze notulen:

7 juni 2017

Wooninc. is nog steeds tegen onze plannen. Er dient een nieuw bestemmingsplan te worden
gemaakt. De meeste fracties uit de gemeenteraad staan achter ons initiatief. De raad moet
beslissen.

26 april 2017

Wooninc. is niet enthousiast over onze ideeën omdat hij vertraging vreest en wil nog niet
meewerken. Voor de uitvoering van de plannen van Wooninc is echter ook een wijziging van
het bestemmingsplan nodig. Wij kunnen dan reageren.

15 maart 2017

Van Wooninc. en Laride is nog weinig steun te verwachten voor ons idee om de ronding van
het Floraplein te completeren. Als het huidige plan niet gewijzigd wordt, duurt het vijftig jaar
voordat er een nieuwe kans komt om hier een mooie entree voor de stad te creëren.

1 februari 2017

Er is een brief uitgegaan over de plannen voor het Floraplein, waarin ervoor wordt gepleit de
noordwestelijke ronding af te maken nu daar de kans voor is. Zo kan Eindhoven hier een
aantrekkelijke entree krijgen. Besloten wordt de brief hierover ook aan de Raad sturen. Het is
zaak om op de meningsvormende vergadering hierover in te spreken.

Project: Floraplein
Adres: Floraplein, Eindhoven
Bouwjaar:
eind jaren ’30 van de twintigste eeuw is het Floraplein aangelegd en zijn woningen van architect Franswa gebouwd. In de eerste helft van de jaren ’50 zijn aan de andere zijde flatwoningen gerealiseerd.
Probleem:
De flatwoningen uit de jaren ’50 zouden gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw die de ronding van het Floraplein niet volgt.
Doel: Bij de te realiseren nieuwbouw bepleiten om de ronding zoals bij de panden uit de jaren ’30 aan te laten sluiten.
Resultaat: Ons voorstel heeft het niet gehaald.