Herbestemming Clarissenklooster

Uit onze notulen:

24 april 2019

De werkgroep Religieus erfgoed heeft een goed contact met CRA en wacht op de plannen.

13 maart 2019

Enkele deelnemers hebben een gesprek gehad met CRA Vastgoed over de plannen. Dhr. Van Groezen gaf kort weer welke acties zijn ondernomen (o.a. gesprek met buurtbewoners), architect Karin Vissers gaf toelichting op de (on)mogelijkheden en liet enkele schetsen zien. Bas Dikker is projectleider en nodigde ons uit voor een bezoek aan het klooster tegelijk met enkele leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Wij hebben te kennen gegeven met de plannen tot op dit moment te kunnen instemmen, maar dat een definitief “ja” afhankelijk zal zijn van verdere uitwerkingen.

30 januari 2019

De Stichting Wederopbouwerfgoed wil wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, maar heeft geen plan om zich daar actief mee te bemoeien. De werkgroep Religieus erfgoed gaat daarom contact opnemen met CRA en wil bij haar activiteiten ook de omgeving betrekken.

19 december 2018

Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren op en om het terrein van het Clarissenklooster. Er is al gesproken met CRA. Het klooster zelf is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Er zijn vier werkgroepen actief met het gebouw. De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit is hier leading en houdt ook contact met Groen, Monumenten en Religieus erfgoed. J. van de Sande, St. van der Horst en J. Hüsken bekijken binnenkort het nieuwe het bestemmingsplan.

14 november 2018

Het klooster aan de St. Claralaan is door het bisdom verkocht aan CRA, dat (ook) met ons wil praten. Het complex blijft intact. De eis om er een maatschappelijke functie in onder te brengen, is inmiddels niet meer relevant. Er komt een hotel of een woonfunctie in. Er zal een klankbordgroep worden opgericht van belanghebbende buurtbewoners.

10 oktober 2018

Het bisdom wil het Clarissenklooster verkopen.

Project: Herbestemming Clarissenklooster
Adres: St. Claralaan 1, Eindhoven
Bouwjaar:
1952
Probleem:
Het Clarissenklooster, dat in het groengebied Genneper Parken ligt, is door de zusters verlaten en thans speelt de herbestemming van het klooster dat nu in eigendom is van CRA Vastgoed.
Doel: beschermen van de monumentale waarden van het complex en het groengebied waarin het ligt
Voorlopig resultaat: Aanvankelijk zouden hier dak- en thuislozen gevestigd worden. Dat idee, dat mogelijk een bedreiging voor het complex en het groengebied zou kunnen vormen, is van de baan. Momenteel lopen er gesprekken om in het complex een hotel onder te brengen. De werkgroepen Religieus erfgoed, monumenten en ruimtelijke kwaliteit werken hierbij samen.