Herinrichting stadhuis en Stadhuisplein

Uit onze notulen:

24 april 2019

Met Goevaerts is gepraat over de Citywall, de plannen voor het Stadhuisplein.

19 december 2018

Goevaers wil aan de slag op het Stadhuisplein. Het is nog niet duidelijk wat Winny Maas hier wil. Is daar misschien ruimte voor het ‘Kunstlicht in de Kunst-museum’?

10 oktober 2018

De architect wil niet met ons over het plan voor het stadhuis praten. Er wordt samen met de Stichting Wederopbouw Erfgoed met de gemeente gesproken.
Voor 12 oktober is een gesprek over het Evoluon gepland met P. Goevaarts. Met hem kan dan ook worden gesproken over de wand van het Stadhuisplein.

10 oktober 2018

Er is gesproken met Winny Maas, wiens opdracht voor wat betreft het Stadhuisplein ophoudt bij het stadhuis. Maas heeft een toelichting gegeven op zijn ideeën en vooral gesproken over de plinten in de binnenstad. Later volgt nog zijn visie op het groen en de infrastructuur.

29 augustus 2018

Er zijn aanpassingen gedaan aan het plan voor de verbouwing van het stadhuis, waarover wij nog zullen worden geïnformeerd.
De verbouwing van het stadhuis blijft een zorgenkindje. Op het dak zouden zonnecollectoren worden geplaatst. De werkgroep zal dit nog nader bekijken.
De Stadhuistoren is gerenoveerd. In de lifthallen zit een kunstwerk (tegelstructuur) van Peter Struycken die mee heeft gelopen in de bouwkundige renovatie. De renovatie is afgerond. Het kunstwerk is deels vernietigd, maar is mogelijk nog te redden. Een statement hierover zal volgen.

18 juli 2018

Er is een gesprek geweest met de projectleiders, maar onze bezwaren tegen de zijingang voor het publiek blijven bestaan. In september wordt verder gepraat.

6 juni 2018

De nieuwe plannen voor het stadhuis zijn slecht. Er is adhesie betuigd aan de brief van de Stichting Wederopbouw en daarbij zijn enkele aanvullende zaken toegevoegd. De brief is verzonden aan de gemeenteraad.

Project: Herinrichting stadhuis en Stadhuisplein
Adres: Statdhuisplein, Eindhoven
Bouwjaar:
1969 (Stadhuis)
Probleem:
Het stadhuis wordt grondig verbouwd en de publieksfunctie gaat daarbij naar het soutterain via de zij-ingang. Wij zijn niet akkoord met deze plannen. De bouwkundige maatregelen die tot verduurzaming moeten leiden, tasten de cultuurhistorische waarden van het gebouw aan. De herinrichting van het Stadhuisplein houdt onder meer in dat de noordwand van het plein zal worden gesloopt en vervangen door hoogbouw.
Doel: proberen invloed aan te wenden dat de karakteristieke waarden niet zodanig zouden worden aangetast. Verder moeten we de hoogbouwplannen aan het plein met name op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, vergroening en cultuurhistorische waarden kritisch blijven volgen.
Voorlopig resultaat: Gemeente en architect waren niet tot aanpassingen bereid voor wat betreft het stadhuis. We zijn in overleg met architect, gemeente en ambtenarij over het plein.

 • Sloop Wal 15
  7 september 2021

  Sloop Wal 15

 • Brief aan de gemeenteraad m.b.t. gebiedskader Stadhuisplein
  30 augustus 2021

  Brief aan de gemeenteraad m.b.t. gebiedskader Stadhuisplein

 • Beantwoording technische vragen M.-A. Schreurs, LPF en OAE m.b.t. sloop gemeentelijk monument Wal 15
  19 juli 2021

  Beantwoording technische vragen M.-A. Schreurs, LPF en OAE m.b.t. sloop gemeentelijk monument Wal 15

 • Herplaatsen betonnen gevelelementen ABN-AMRO-pand
  6 juli 2021

  Herplaatsen betonnen gevelelementen ABN-AMRO-pand

 • Ordevoostel M.-A. Schreurs, LPF en OAE m.b.t. sloop gemeentelijk monument Wal 15
  14 juni 2021

  Ordevoostel M.-A. Schreurs, LPF en OAE m.b.t. sloop gemeentelijk monument Wal 15

 • Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein
  1 juni 2021

  Mail naar de gemeenteraad m.b.t. ondersteuning Stichting Beter Eindhoven en mevr. Schreurs over het Stadhuisplein

 • Aanvulling op Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten
  11 mei 2021

  Aanvulling op Commissienotitie Ruimtelijk kader Stadhuisplein met varianten

 • Brief aan B&W m.b.t. dreigende sloop ABN-AMRO-gebouw Stadhuisplein
  6 april 2021

  Brief aan B&W m.b.t. dreigende sloop ABN-AMRO-gebouw Stadhuisplein

 • Uitkomst enquête Gebiedskader Stadhuisplein
  30 maart 2021

  Uitkomst enquête Gebiedskader Stadhuisplein

 • Samenspraakproces Stadhuisplein
  30 maart 2021

  Samenspraakproces Stadhuisplein

 • Uitkomst enquête Stadhuisplein
  30 maart 2021

  Uitkomst enquête Stadhuisplein

 • Antwoord op raadsvragen M. Schreurs m.b.t. kunst stadhuis
  1 september 2020

  Antwoord op raadsvragen M. Schreurs m.b.t. kunst stadhuis

 • Antwoord op raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis
  1 september 2020

  Antwoord op raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis

 • Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’
  1 september 2020

  Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

 • Raadsvragen M.A. Schreurs mbt vernietigde kunst stadhuis
  10 juli 2020

  Raadsvragen M.A. Schreurs mbt vernietigde kunst stadhuis

 • Raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis
  10 juli 2020

  Raadsvragen GroenLinks m.b.t. vernietigde kunst stadhuis