Herinrichting stadhuis en Stadhuisplein

Uit onze notulen:

24 april 2019

Met Goevaerts is gepraat over de Citywall, de plannen voor het Stadhuisplein.

19 december 2018

Goevaers wil aan de slag op het Stadhuisplein. Het is nog niet duidelijk wat Winny Maas hier wil. Is daar misschien ruimte voor het ‘Kunstlicht in de Kunst-museum’?

10 oktober 2018

De architect wil niet met ons over het plan voor het stadhuis praten. Er wordt samen met de Stichting Wederopbouw Erfgoed met de gemeente gesproken.
Voor 12 oktober is een gesprek over het Evoluon gepland met P. Goevaarts. Met hem kan dan ook worden gesproken over de wand van het Stadhuisplein.

10 oktober 2018

Er is gesproken met Winny Maas, wiens opdracht voor wat betreft het Stadhuisplein ophoudt bij het stadhuis. Maas heeft een toelichting gegeven op zijn ideeën en vooral gesproken over de plinten in de binnenstad. Later volgt nog zijn visie op het groen en de infrastructuur.

29 augustus 2018

Er zijn aanpassingen gedaan aan het plan voor de verbouwing van het stadhuis, waarover wij nog zullen worden geïnformeerd.
De verbouwing van het stadhuis blijft een zorgenkindje. Op het dak zouden zonnecollectoren worden geplaatst. De werkgroep zal dit nog nader bekijken.
De Stadhuistoren is gerenoveerd. In de lifthallen zit een kunstwerk (tegelstructuur) van Peter Struycken die mee heeft gelopen in de bouwkundige renovatie. De renovatie is afgerond. Het kunstwerk is deels vernietigd, maar is mogelijk nog te redden. Een statement hierover zal volgen.

18 juli 2018

Er is een gesprek geweest met de projectleiders, maar onze bezwaren tegen de zijingang voor het publiek blijven bestaan. In september wordt verder gepraat.

6 juni 2018

De nieuwe plannen voor het stadhuis zijn slecht. Er is adhesie betuigd aan de brief van de Stichting Wederopbouw en daarbij zijn enkele aanvullende zaken toegevoegd. De brief is verzonden aan de gemeenteraad.

Project: Herinrichting stadhuis en Stadhuisplein
Adres: Statdhuisplein, Eindhoven
Bouwjaar:
1969 (Stadhuis)
Probleem:
Het stadhuis wordt grondig verbouwd en de publieksfunctie gaat daarbij naar het soutterain via de zij-ingang. Wij zijn niet akkoord met deze plannen. De bouwkundige maatregelen die tot verduurzaming moeten leiden, tasten de cultuurhistorische waarden van het gebouw aan. De herinrichting van het Stadhuisplein houdt onder meer in dat de noordwand van het plein zal worden gesloopt en vervangen door hoogbouw.
Doel: proberen invloed aan te wenden dat de karakteristieke waarden niet zodanig zouden worden aangetast. Verder moeten we de hoogbouwplannen aan het plein met name op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, vergroening en cultuurhistorische waarden kritisch blijven volgen.
Voorlopig resultaat: Gemeente en architect waren niet tot aanpassingen bereid voor wat betreft het stadhuis. We zijn in overleg met architect, gemeente en ambtenarij over het plein.