’t Broek in Mierlo

Buurtschap ‘t Broek, waar de Broekstraat als centrale straat doorheen loopt, is op 17 november 1972 deels aangewezen als Rijksbeschermd dorpsgezicht. ‘t Broek dateert uit de Late Middeleeuwen (1250-1500), toen de oudtijds verspreide bewoning zich verplaatste naar de randen van de akkercomplexen en oude alleengelegen hoeven of “einzelhöfe” werden opgesplitst en uitgroeiden tot buurtschappen. Het bebouwingsbeeld met overwegend langgevelboerderijen dateert met name uit de periode 1800-1920. De Broekstraat en het kleine onverharde driehoekige plein kennen een beplanting met eiken.

Uit onze notulen:

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Project: ‘t Broek in Mierlo
Adres: Broekstraat, Mierlo
Bouwjaar:
 late middeleeuwen
Probleem:
 Men wilde het karakter van deze middeleeuwse straat aantasten door onder andere de weg te verbreden.
Doel: handhaven middeleeuws erfgoed
Resultaat: Ondanks verzet, i.s.m. de bewonersvereniging, zijn diverse bouwvergunningen verleend