Hoogbouw

Uit onze notulen:

24 april 2019

In de vergadering zou de nota hoogbouw, die door iedereen van de stichting als een goed stuk wordt beschouwd, verder moeten worden besproken: Kunnen we hoogbouw overal maar toestaan? Zijn er plaatsen waar hoogbouw geweerd zou moeten worden?

30 januari 2019

De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

19 december 2018

Wij hebben geen problemen met de functiewijziging van kantoren naar woonfunctie voor de nieuwbouw van Hartje Eindhoven. De splitsing in drie blokken juichen wij toe. Wel zijn er nog wensen t.a.v. de aansluiting aan de bestaande bebouwing en de invulling van de plint. Onze visie wordt kenbaar gemaakt bij SDK.

10 oktober 2018

Er bestaat nog veel onzekerheid over de uitvoering van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat.

29 augustus 2018

De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft overleg gehad over de bouw van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk-Raifeissenstraat en is enthousiast over dit ‘gebouw op poten’.
Opnieuw zijn er berichten naar buiten gekomen over nieuwbouw/hoogbouw op de kop van het kanaal. We houden dit in de gaten.

18 juli 2018

Projectontwikkelaar Rehomama wil een pand ‘op poten’ gaan bouwen op de hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat.

18 juli 2018

De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit geeft een toelichting bij onze hoogbouwnota, die ook een visie geeft op de toekomstige ontwikkelingen in de stad. De nota kan een startpunt zijn van waaruit bouwplannen worden bekeken. Het is noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt, die een tegenwicht kan vormen tegen de plannen van de bouwers. Aan hoogbouw kan worden gedacht bij belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer, in de spoorzone van de Berenkuil tot Strijp S met geleidelijk oplopende hoogte naar het centrum en langs de nieuwe radialen. Ten aanzien van de kwaliteit van de bebouwing moet nadrukkelijk de aandacht worden geschonken aan de plinten. Aan autowegen (70 km +) kan hoogbouw worden gezet, aan stadswegen (50 km -) moet gedacht worden aan laagbouw.

De nog aanwezige oude structuren in de binnenstad zoals doorgaande route Demer-Rechtestraat- Stratumseind, Vrijstraat en Kerkstraat-Ten Hagestraat moeten worden benadrukt en de plaats van en het kasteel en de oude poorten (Vrijstraat, 18 Septemberplein en Stratumseind) moeten zichtbaar zijn. Oude doorgaande routes moeten goed herkenbaar blijven of weer worden en dat geldt ook voor de oude dorpskernen (incl. de kerken) en de groene gebieden (scheggen) tussen de stadsdelen. Er moet aandacht zijn voor de relatie bebouwing-openbare ruimte.

Wij willen participeren in de ontwikkeling van een gemeentelijke visie en een toename van kennis bij het ambtenarenapparaat, dat tegengas moet kunnen geven. Wij willen de gemeente
en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren.

Het rapport zal worden aangeboden aan de gemeenteraad en voor ieder toegankelijk op onze website worden geplaatst.

6 juni 2018

Wij zijn tevreden met de hoogbouwplannen bij de Bunker.

6 juni 2018

De gemeente lijkt enthousiast over onze notitie over de hoogbouw en de binnenstad. Wij zullen dit onderwerp op de agenda zetten voor onze volgende deelnemersvergadering.

25 april 2018

De werkshop over de hoogbouw was een succes. Elf mensen hebben met elkaar gediscussieerd. Twee deelnemers van onze stichting verwerken de resultaten in een nieuw concept, waarover op 23 mei verder wordt gepraat. Een brief van één A4-tje met onze visie op de hoogbouwproblematiek wordt gestuurd aan de formateurs van de nieuwe coalitie.

14 maart 2018

Twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit organiseren een workshop om kaders te ontwikkelen voor toetsing van hoogbouwplannen.

31 januari 2018

Hoogbouw, een actueel onderwerp. Projectontwikkelaars staan klaar om Eindhoven vol te plempen met torens. Linda Hofman, fractievoorzitter van het CDA, heeft haar inbreng op het hoogbouwdebat gegeven. Steden als Amsterdam geven het goede voorbeeld, door geen hoogbouw toe te staan in het centrum van de stad. Twee deelnemers doen een voorzet voor een interne discussie om een visie te ontwikkelen, alvorens wij in gesprek te gaan met de gemeente (wethouder Seuren en stadsarchitect Winnie Maas) over een update van de hoogbouwnota uit 2002.

Project: Hoogbouw
Adres:n
Bouwjaar:
 n.v.t.
Probleem:

Doel:k
Resultaat:

 • Vaststellen van richtinggevende uitgangspunten Stationsplein en -weg
  1 februari 2022

  Vaststellen van richtinggevende uitgangspunten Stationsplein en -weg

 • Reactie op Ontwerpbestemmingsplan Stationsplein-Zuid
  3 november 2021

  Reactie op Ontwerpbestemmingsplan Stationsplein-Zuid

 • Beantwoording raadsvragen SP m.b.t. dubbele petten stedenbouwkundige supervisor Winny Maas
  6 juli 2021

  Beantwoording raadsvragen SP m.b.t. dubbele petten stedenbouwkundige supervisor Winny Maas

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1
  26 november 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan Lichthoven fase 1

 • Gemeenteraad besluit in december over Verdichtingsvisie binnenstad
  11 november 2020

  Gemeenteraad besluit in december over Verdichtingsvisie binnenstad

 • Antwoord op onze reactie over de verdichtingsvisie
  11 november 2020

  Antwoord op onze reactie over de verdichtingsvisie

 • Raadsvoorstel Verdichtingsvisie binnenstad
  3 november 2020

  Raadsvoorstel Verdichtingsvisie binnenstad

 • Vervolg raadsvragen OAE m.b.t. Sint-Catharinakerk de lucht in
  8 oktober 2020

  Vervolg raadsvragen OAE m.b.t. Sint-Catharinakerk de lucht in

 • Antwoord op raadsvragen OAE m.b.t. Sint-Catharinakerk de lucht in
  22 september 2020

  Antwoord op raadsvragen OAE m.b.t. Sint-Catharinakerk de lucht in

 • Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Binnenstad op de schop’
  22 september 2020

  Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Binnenstad op de schop’

 • Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. reactie op Verdichtingsvisie
  16 september 2020

  Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. reactie op Verdichtingsvisie

 • Brief SBWEE m.b.t. reactie op Verdichtingsvisie
  11 september 2020

  Brief SBWEE m.b.t. reactie op Verdichtingsvisie

 • Meer ruimte voor wonen en groen in de Eindhovense binnenstad
  3 september 2020

  Meer ruimte voor wonen en groen in de Eindhovense binnenstad

 • Reactie op aanbevelingen m.b.t. Verdichtingsvisie Binnenstad
  1 september 2020

  Reactie op aanbevelingen m.b.t. Verdichtingsvisie Binnenstad

 • Brief aan SDK Vastgoed mbt plan ‘Hartje Eindhoven’
  7 augustus 2020

  Brief aan SDK Vastgoed mbt plan ‘Hartje Eindhoven’

 • Reactie op voorontwerpbestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)
  7 augustus 2020

  Reactie op voorontwerpbestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven)

 • Brief m.b.t. Stand van zaken Verdichtingsvisie Binnenstad
  22 juli 2020

  Brief m.b.t. Stand van zaken Verdichtingsvisie Binnenstad

 • Brief aan (Rehoma) Stein m.b.t. plan De Nieuwe Eindhoven
  25 mei 2020

  Brief aan (Rehoma) Stein m.b.t. plan De Nieuwe Eindhoven

 • Reactie op brief naar de gemeente m.b.t. hoogbouwnotitie
  19 februari 2020

  Reactie op brief naar de gemeente m.b.t. hoogbouwnotitie

 • Brief aan de gemeenteraad m.b.t. aanbevelingen t.a.v. hoogbouw binnenstad n.a.v. wandeling met wethouders
  16 februari 2020

  Brief aan de gemeenteraad m.b.t. aanbevelingen t.a.v. hoogbouw binnenstad n.a.v. wandeling met wethouders

 • Ontvangstbevestiging gemeente m.b.t. onze visie omgevingsvisie
  13 februari 2020

  Ontvangstbevestiging gemeente m.b.t. onze visie omgevingsvisie

 • Zienswijze omgevingsvisie Eindhoven
  27 januari 2020

  Zienswijze omgevingsvisie Eindhoven

 • Procesverslag samenspraak omgevingsvisie, augustus 2019
  17 december 2019

  Procesverslag samenspraak omgevingsvisie, augustus 2019

 • Verslag bijeenkomsten omgevingsvisie op 20 november 2019
  16 december 2019

  Verslag bijeenkomsten omgevingsvisie op 20 november 2019

 • Notitie Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven t.b.v. overleg met wethouders m.b.t. hoogbouwvisie
  12 december 2019

  Notitie Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven t.b.v. overleg met wethouders m.b.t. hoogbouwvisie

 • Reactie op beleidsnota hoogbouw binnenstad
  12 december 2019

  Reactie op beleidsnota hoogbouw binnenstad

 • Hoogbouwbeleid Binnenstad van de gemeente Eindhoven
  29 november 2019

  Hoogbouwbeleid Binnenstad van de gemeente Eindhoven

 • Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. verdichting en hoogbouw
  2 oktober 2019

  Behandeling brief in raadsvergadering m.b.t. verdichting en hoogbouw

 • Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)
  27 september 2019

  Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

 • Brief aan de gemeenteraad m.b.t. verdichting en hoogbouw
  27 september 2019

  Brief aan de gemeenteraad m.b.t. verdichting en hoogbouw

 • Statement over hoogbouw in Eindhoven
  18 juli 2018

  Statement over hoogbouw in Eindhoven

 • Brief aan de griffie m.b.t. visie hoogbouw
  26 april 2018

  Brief aan de griffie m.b.t. visie hoogbouw