Hoogbouw

Uit onze notulen:

24 april 2019

In de vergadering zou de nota hoogbouw, die door iedereen van de stichting als een goed stuk wordt beschouwd, verder moeten worden besproken: Kunnen we hoogbouw overal maar toestaan? Zijn er plaatsen waar hoogbouw geweerd zou moeten worden?

30 januari 2019

De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

19 december 2018

Wij hebben geen problemen met de functiewijziging van kantoren naar woonfunctie voor de nieuwbouw van Hartje Eindhoven. De splitsing in drie blokken juichen wij toe. Wel zijn er nog wensen t.a.v. de aansluiting aan de bestaande bebouwing en de invulling van de plint. Onze visie wordt kenbaar gemaakt bij SDK.

10 oktober 2018

Er bestaat nog veel onzekerheid over de uitvoering van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat.

29 augustus 2018

De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft overleg gehad over de bouw van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk-Raifeissenstraat en is enthousiast over dit ‘gebouw op poten’.
Opnieuw zijn er berichten naar buiten gekomen over nieuwbouw/hoogbouw op de kop van het kanaal. We houden dit in de gaten.

18 juli 2018

Projectontwikkelaar Rehomama wil een pand ‘op poten’ gaan bouwen op de hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat.

18 juli 2018

De werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit geeft een toelichting bij onze hoogbouwnota, die ook een visie geeft op de toekomstige ontwikkelingen in de stad. De nota kan een startpunt zijn van waaruit bouwplannen worden bekeken. Het is noodzakelijk dat de gemeente een visie ontwikkelt, die een tegenwicht kan vormen tegen de plannen van de bouwers. Aan hoogbouw kan worden gedacht bij belangrijke knooppunten van het openbaar vervoer, in de spoorzone van de Berenkuil tot Strijp S met geleidelijk oplopende hoogte naar het centrum en langs de nieuwe radialen. Ten aanzien van de kwaliteit van de bebouwing moet nadrukkelijk de aandacht worden geschonken aan de plinten. Aan autowegen (70 km +) kan hoogbouw worden gezet, aan stadswegen (50 km -) moet gedacht worden aan laagbouw.

De nog aanwezige oude structuren in de binnenstad zoals doorgaande route Demer-Rechtestraat- Stratumseind, Vrijstraat en Kerkstraat-Ten Hagestraat moeten worden benadrukt en de plaats van en het kasteel en de oude poorten (Vrijstraat, 18 Septemberplein en Stratumseind) moeten zichtbaar zijn. Oude doorgaande routes moeten goed herkenbaar blijven of weer worden en dat geldt ook voor de oude dorpskernen (incl. de kerken) en de groene gebieden (scheggen) tussen de stadsdelen. Er moet aandacht zijn voor de relatie bebouwing-openbare ruimte.

Wij willen participeren in de ontwikkeling van een gemeentelijke visie en een toename van kennis bij het ambtenarenapparaat, dat tegengas moet kunnen geven. Wij willen de gemeente
en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseren.

Het rapport zal worden aangeboden aan de gemeenteraad en voor ieder toegankelijk op onze website worden geplaatst.

6 juni 2018

Wij zijn tevreden met de hoogbouwplannen bij de Bunker.

6 juni 2018

De gemeente lijkt enthousiast over onze notitie over de hoogbouw en de binnenstad. Wij zullen dit onderwerp op de agenda zetten voor onze volgende deelnemersvergadering.

25 april 2018

De werkshop over de hoogbouw was een succes. Elf mensen hebben met elkaar gediscussieerd. Twee deelnemers van onze stichting verwerken de resultaten in een nieuw concept, waarover op 23 mei verder wordt gepraat. Een brief van één A4-tje met onze visie op de hoogbouwproblematiek wordt gestuurd aan de formateurs van de nieuwe coalitie.

14 maart 2018

Twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit organiseren een workshop om kaders te ontwikkelen voor toetsing van hoogbouwplannen.

31 januari 2018

Hoogbouw, een actueel onderwerp. Projectontwikkelaars staan klaar om Eindhoven vol te plempen met torens. Linda Hofman, fractievoorzitter van het CDA, heeft haar inbreng op het hoogbouwdebat gegeven. Steden als Amsterdam geven het goede voorbeeld, door geen hoogbouw toe te staan in het centrum van de stad. Twee deelnemers doen een voorzet voor een interne discussie om een visie te ontwikkelen, alvorens wij in gesprek te gaan met de gemeente (wethouder Seuren en stadsarchitect Winnie Maas) over een update van de hoogbouwnota uit 2002.

Project: Hoogbouw
Adres:n
Bouwjaar:
 n.v.t.
Probleem:

Doel:k
Resultaat: