Hoogstraat 36-44

Hoogstraat 36 is een tweelaags bakstenen pand met gepleisterde zijgevel en begane grond. Het pand heeft een winkel-etalage en ramen met glas-in-lood op de verdieping. Het pand heeft een platdak met overstek, consoles op de hoeken en gootklossen. Het interieur bezit een betegeling van de oorspronkelijke slagerij die hier ooit zat, de omlijsting van een deur en een beschilderd plafond zijn nog aanwezig. De motivering op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant luidt: “Cultuurhistorisch belang, elementen van het interieur gaaf bewaard.”

De rij eenlaags bakstenen arbeiderswoningen met de nrs. 38-44 heeft een gepleisterde plint en lijst. Er bevinden zich strekken in segmentbogen boven ramen en deuren. In de gevels bevinden zich sierankers. De ramen hebben een middenstijl, de bovenlichten zijn van glas-in-lood. Op het zadeldak liggen kruispannen.
De motivering op de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant luidt: “Typerend voor oorspronkelijk straatbeeld, historisch belang”

De panden dreigden in handen te vallen van een projectontwikkelaar die hier nieuwbouw wilde plegen. Op verzoek van de Gemeentelijke Monumentencommissie heeft de Henri van Abbestichting de panden voorgedragen voor de Gemeentelijke Monumentenstatus. Momenteel is het wachten op restauratie van de panden.

Uit onze notulen:

18 juli 2012

De geplande nieuwbouw van de voormalige slagerij op nummer 36 wordt niet in, maar achter het pand opgetrokken. Een goed bericht.

16 januari 2007

Voor de woningen op de nrs. 36-44, die op ons verzoek en verzoek van DSOB op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst, is een sloopvergunning aangevraagd.

Project: Hoogstraat 36-44
Adres: Hoogstraat 36-44, Eindhoven
Bouwjaar: Hoogstraat 36: 1879/1922, Hoogstraat 38-44: 1895
Probleem: panden zouden gesloopt gaan worden
Doel: behoud van de panden
Resultaat: De panden zijn op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst.