HOV-lijn door Eindhoven

Uit onze notulen:

7 juni 2017

Er komt geen nieuwe weg voor de OV-lijn van het Van de Valk-motel naar de campus. De
bus gaat over de N2 rijden.

21 oktober 2015

De gemeente heeft plannen voor een nieuwe HOV-lijn van het station naar het vliegveld. Het
is zaak snel te reageren. Wij hebben al aangegeven hoe de lijn kan worden aangelegd met
behoud van zoveel mogelijk groen.

10 juni 2015

Op het plan voor de HOV-lijn van het winkelcentrum naar de Fellenoord kan worden ingesproken.
Daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De bewoners van de Montgomerylaan
gaan procederen.
In het zuidelijk deel van de Huizingalaan zijn enkele bomen te veel omgehakt. Het noordelijk
deel is daarom opnieuw bekeken en dat heeft ertoe geleid, dat daar nog twintig bomen kunnen
worden gespaard. Die bomen zijn gemerkt.

28 januari 2015

Op de Huzingalaan start de aanleg van de HOV-lijn.

3 december 2014

De bomen die op de Montgomerylaan moeten verdwijnen voor de HOV-lijn zullen op het tweede deel van de lijn (buiten de ring) worden gecompenseerd. Alles bijeen biedt dit project een tijdwinst van twee minuten. De vraag is of die tijdwinst het verlies van de bestaande bomen rechtvaardigt.

22 oktober 2014

Tegen de plannen op de Montgomerylaan is bezwaar aangetekend. De bomen die op de Montgomerylaan moeten verdwijnen, worden gecompenseerd op de Kennedylaan, die binnen de ring versmald wordt.

10 september 2014

De verkeers-ellende op de Sterrenlaan maakt duidelijk,dat de aanleg van de HOV-lijn moet worden heroverwogen. Intussen blijven wij ons inzetten voor het behoud van de bomen langs de Huizingalaan en de Montgomerylaan.

23 juli 2014

Het bomenplan voor de Huizingalaan voldoet aan de eisen.

11 juni 2014

Er is veel weerstand tegen het kappen van 300 bomen op de Montgomerylaan voor de aanleg van de HOV-lijn. Een oppositiegroep wil gaan procederen.

20 april 2014

Er bestaat veel weerstand onder de bevolking tegen de aanleg van de HOV-lijn over de Montgomerylaan en de Huizingalaan, waarvoor een paar honderd bomen moeten verdwijnen.

19 maart 2014

In de klankbordgroep Genneper Parken wordt ook gepraat over de HOV-lijn. De Henri van Abbe Stichting wordt daar niet in vertegenwoordigd. Er blijken in de klankbordgroep nog steeds enkele leden voorstander van de sloop van Eikenoord, Aalsterweg 310.

21 augustus 2013

De noordelijke HOV-lijn vanaf winkelcentrum Woensel over de Montgomerylaan tot aan de rondweg wordt voorbereid. Er zullen veel bomen worden gekapt.

17 juli 2013

De voorbereiding van de aanleg van de HOV-lijn over de Aalsterweg start binnenkort.

19 september 2012

Volgende week wordt het definitieve plan gepresenteerd van het ontwerp van de HOV-lijn tussen de kruising Leostraat/Aalsterweg en motel Eindhoven. Het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe de lijn bij Eikenoord gaat lopen.

18 april 2012

Er zijn kleine aanpassingen gemaakt in het geprojecteerde tracé over de Aalsterweg naar de Campus. Computersimulaties geven een idee van de ontwikkeling van de toekomstige verkeersstromen.

18 mei 2011

Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat over de HOV-lijn richting Waalre en het NatLab. De financiering hiervan is nog niet rond.

22 september 2010

De stichting heeft een informatie-avond bezocht die gewijd was aan het probleem van de kruising Aalsterweg/Rondweg. Er werden drie verschillende mogelijkheden bekeken. Besluitvorming zal later in het jaar plaatsvinden. Er wordt op het ogenblik alleen gekeken naar het traject langs de Aalsterweg; het deel tussen het Centrum en Aalsterweg blijft buiten beschouwing.

26 mei 2010

Er is een nieuwe fase HOV-lijn ingezet. Het tracé moet lopen van Nuenen via Woensel naar het Centraal station. Van daar over de Emmasingel, Aalsterweg naar Valkenswaard. Het traject Centrum-Aalsterweg mag maximaal 10 minuten reistijd kosten. De bouw van een Lidl-winkel is al in combinatie met de aanleg van die HOV-lijn door omwonenden ter discussie gebracht. Zo lang een definitieve beslissing door de gemeente wordt uitgesteld zal er weinig of geen animo bestaan onder winkeliers om zich aan de Aalsterweg te vestigen. Bevoorrading en parkeren blijft een probleem.

Project: HOV-lijn door Eindhoven
Adres:
Bouwjaar:

Probleem:
Doel:
Voorlopig resultaat: