Islamitische basisschool Frankrijkstraat

De architecten van het gebouw waren L.J.P. Kooken en F. Wolters. Het werd in 1925 gebouwd voor de Paulusparochie in Woensel. In 1959/60 werd de school uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de Robbenstraat. Karel van Dael was hiervan de architect .
De Henri van Abbestichting heeft in samenwerking met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven geadviseerd aan de gemeente Eindhoven om het gebouw als een typisch voorbeeld van de combinatie van voor- en na-oorlogse bouwstijlen te respecteren. Daarom zouden delen van het gebouw (eventueel uitsluitend het centrale verbindingsdeel) in de nieuwbouw moeten worden geļintegreerd.

Op 12 november 2009 is de sloopvergunning verleend.

Uit onze notulen:

30 augustus 2017

Van de oude school aan de Frankrijkstraat is ondanks de toezegging om moeite te doen om iets uit het oude beeld te bewaren of terug te brengen, niet veel meer over dan de metalen toegangspoort.

22 oktober 2014

De school wordt gesloopt. De architect zal samen met de Henri van Abbe Stichting bekijken of bepaalde elementen behouden kunnen blijven.

10 september 2014

Er staan hekken om het gebouw. Schreurs heeft vorig jaar beloofd dat een ambtenaar contact met ons zou opnemen om te bezien hoe delen van het pand gespaard kunnen worden, maar dat is nog niet gebeurd. We zullen Solange Beekman ernaar vragen.

20 april 2014

De raadscommissie Ruimte en Vastgoed heeft het uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 behandeld. Op de lijst gemeentepanden stonden echter niet alle gemeentelijke monumenten en andere monumentale panden. De wethouder (dat is feitelijk de afdeling Vastgoed) heeft hier inmiddels enige helderheid over verschaft. De nieuwe school aan de Frankrijkstraat zou volgens het antwoord nog delen van het monumentale centrale toegangsdeel behouden.

19 maart 2014

De projectgroep zal bij Jan Gommers navragen of wij kunnen meedenken over de te realiseren nieuwbouw van de school aan de Frankrijkstraat.

29 januari 2014

Het is zinvol om met de architect van de school aan de Frankrijkstraat te gaan praten over waardevolle onderdelen van de huidige bouw en de mogelijkheden om die te behouden.

23 januari 2013

De projectgroep pleit ervoor om het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat te handhaven, al is het interieur verknoeid. Een architect zou moeten aangeven wat mogelijk is aan uitbreidingen.

13 januari 2010

Nieuwbouwplannen zijn door de gemeente goedgekeurd. De school zal worden gesloopt. De Van Abbestichting is niet in staat geweest om de plannen op onderdelen aan te passen.

18 november 2009

Plannen zijn gemaakt en afbraak is door de gemeente toegestaan.

Project: Islamitische basisschool Frankrijkstraat
Adres:
 Frankrijkstraat 89, Eindhoven
Bouwjaar: 1925 en gedeeltelijk 1959/1960
Probleem: De school wordt afgebroken in verband met nieuwbouwplannen
Doel: bewaren van (een deel van) het schoolgebouw
Voorlopig resultaat: Volgens de laatste berichten zal het hele gebouw worden gesloopt en door nieuwbouw worden vervangen.