Karel Vermeerenplantsoen

Uit onze notulen:

26 mei 2010

Op 4 juli a.s. zal de buste van Karel Vermeeren worden onthuld. Bij die gelegenheid zal in het plantsoen een kunstmarkt worden gehouden.

24 februari 2010

Het beeld wordt geplaatst. In het verleden werd al vaker verbaasd gereageerd op de lang durende macht die architecten zouden hebben op hun werken en de omgeving ervan. De inmenging van Jo Coenen (Vestedatoren) blijkt te worden beëindigd zodra de herinrichting van de Kerkstraat heeft plaatsgevonden. Over de gesignaleerde problematiek zal door de werkgroep juridische zaken een brief naar B&W sturen.

13 januari 2010

De vorige keer werd gemeld dat het beeld van Karel Vermeeren geplaatst kon worden. De bouwvergunning is echter nog steeds niet afgegeven.

18 november 2009

Beeld van Karel Vermeeren wordt geplaatst.

Project: Karel Vermeerenplantsoen
Adres:
 Karel Vermeerenplantsoen, Eindhoven
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: