Keizersgracht 20-26

Deze aaneengesloten rij panden in de stijl van het rationalisme staat aan de Keizersgracht, aan de zijde van de wijk De Bergen. Ze bezit nog de originele houten puien op de begane grond, wat voor Eindhovense begrippen uniek te noemen is. De bovenlichten bevatten glas-in-lood-elementen. De Van Abbestichting is momenteel druk doende om voor deze panden een monumentenvergunning te verkrijgen. De Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant spreekt van “architectuurhistorisch belang”.

Uit onze notulen:

17 juli 2013

Aandacht wordt gevraagd voor het rijtje mooie winkelpanden aan de Keizersgracht.

28 augustus 2007

Het plan om de mooie winkelpanden aan de Keizersgracht voor te dragen voor de provinciale monumentenprijs vervalt, omdat één van de panden binnenkort wordt opgeschilderd, waardoor de monumentale waarde zal zijn verdwenen. Omdat het pand nog niet op de gemeentelijke lijst staat, is daar niets tegen te doen. Overigens zal het pand straks zo wel beter passen in de Eindhovense binnenstad.

5 juni 2007

Wij hebben de mogelijkheid een goed bewaard winkelpand voor  te dragen voor de Brabantse monumentenprijs 2007. Besloten wordt dat wij de winkelpanden aan de Keizersgracht
zullen voordragen. De Henri van Abbestichting zal actie ondernemen.

19 januari 2007

De GMC heeft vergaderd over het pand Keizersgracht 20-26 en is van mening dat niet alleen de pui, maar heel het pand op de lijst moet komen.

8 augustus 2006

De stichting heeft voor de panden een verzoek tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst ingediend.

Project: Keizersgracht 20-26
Adres: Keizersgracht 20-26, Eindhoven
Bouwjaar:
 1931
Probleem:
 waardevolle puien genieten nog geen monumentale bescherming
Doel: voorkomen dat de monumentale puien aangetast worden
Actie: vinger aan de pols houden en aanvraag monumentenstatus