Landgoed Kortonjo

Het landgoed Kortonjo werd in 1907 onder architectuur van G. Geenen gebouwd. Het landgoed kent nog een oudere structuur van tuinaanleg. De leeftijd van enkele beukenbomen in de tuin wordt zelfs geschat op ca. 1650! Het landgoed stond enkele jaren geleden te koop. Het zou gekocht worden door een projectontwikkelaar die alles wilde slopen en er moderne appartementen wilde bouwen. Gelukkig is dit voorkomen, doordat Jan van den Ende het complex aankocht en het restaureerde en zijn oorspronkelijke staat terug gaf. Van den Ende kreeg hiervoor in 2002 de Henri van Abbepenning uitgereikt. In 2001 werd het complex aangewezen als Rijksmonument.

In een park/tuin op landgoed Kortonjo bevindt zich een aantal eeuwen oude bomen. De beplanting bestaat naast rode beuken o.a. uit zomereiken en taxussen. De huidige aanleg van de tuin dateert voor een groot deel van 1907, toen J.T.B. Juchem de tuin opnieuw inrichtte in landschapsstijl. De oude structuur van het landgoed, met lanen en gracht, uit 1790, werd hierbij gedeeltelijk gehandhaafd. De huidige beplanting dateert overwegend uit de periode 1860-1907. Volgende bomen zijn bij de bomenstichting geregistreerd: verschillende soorten uit 1860-1870, waaronder twee rode beuken en een grote taxus, een rode beuk uit 1880-1890. De leeftijd van een aantal beuken wordt geschat op ca. 350 jaar.

Uit onze notulen:

28 september 2016

Op het landgoed Kortonjo worden enkele woningen gebouwd. Dit gebeurt op een deeltje van het landgoed. Vraag: waarom mag op het landgoed Glorieux geen woning worden bijgebouwd en op Kortonjo wél? Het is niet duidelijk welke gebieden door de gemeente als landgoed worden beschouwd. we gaan dit na.

Project: Landgoed Kortonjo
Adres: Aalsterweg 237-239, Eindhoven
Bouwjaar:
 1907, enkele bomen op het landgoed zijn ca. 1650 geplant
Probleem:
 Er bestond angst voor de sloop van het gehele Kortonjo-complex en de kap van de monumentale bomen.
Doel: behoud van de bomen
Resultaat: De bomen zijn onderdeel van het Rijksmonument dat is toegekend aan het complex Kortonjo.