Lintbebouwing Tongelresestraat

Uit onze notulen:

14 maart 2018

Door R. Aarts en twee leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt aan de radialen op de cultuurhistorische waardenkaart.  Belangrijke panden op de Tongelresestraat zijn aangegeven en er is een beschrijving gemaakt waaraan ontwikkelingen zouden moeten voldoen. Het is de bedoeling dat ook de overige radialen op deze manier beschreven. De Stichting Wederopbouw behandelt de rondweg.

11 oktober 2017

Er wordt contact opgenomen met de gemeente, i.v.m. geruchten dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de pandjes aan de Tongelresestraat 498-500 wil laten slopen.

1 februari 2017

Over de pandjes aan de Tongelresestraat is geen nieuws te melden. De onzekerheid duurt
voort. Hierover moet worden gesproken met de gemeentesecretaris.

21 december 2016

Wij blijven voorstander voor het handhaven van de huidige rooilijn.
Wij zullen de Nicolaas Clopperstichting vragen of die de panden kan overnemen. De
gemeente bestudeert de verschillende mogelijkheden nog, maar zal ons berichten voordat
een definitief besluit wordt genomen.

17 augustus 2016

De gemeente overlegt met de projectontwikkelaar die plannen heeft met de panden Tongelresestraat
498-500. Het is de bedoeling dat hij daarvan afziet.

2 december 2015

De panden Tongelresestraat 498-500 zijn karakteristiek voor de radiaal en zouden behouden
moeten blijven. De werkgroep heeft hierover een brief naar de gemeente gestuurd.

Project: Lintbebouwing Tongelresestraat
Adres: Tongelresestraat 445 en 498-500, Eindhoven
Bouwjaar:
 nr. 498: 1871, nr. 500: 1897
Probleem:
 Een projectontwikkelaar wil de panden slopen. De cultuurhistorische waarde van deze panden zit voornamelijk in het karakteristieke beeld van de oude lintbebouwing van de Tongelresestraat. Lage arbeiderswoningen met een zadeldak, dicht op de straat gelegen.
Doel: panden weerhouden van sloop
Actie: