Looiershuisje en De Merckthoeve

Het Looiershuisje is een handgevormd bakstenen pand met vlechtingen. In de voorgevel zitten twaalfruits schuifvensters met luiken. De voordeur heeft een bovenlicht met boogroeden. Het zadeldak heeft een wolfeind met Hollandse pannen. Het pand heeft een dubbelschouw, gedeeltelijk in metselwerk. In 1980 wordt het pandje gerestaureerd.

De boerderij en schuur ten zuiden van het Looiershuisje zijn feitelijk twee hallenboerderijen en al vermoedelijk op het einde van de 16e eeuw gebouwd. In de 18e eeuw, mogelijk in 1744, zijn de boerderijen verbouwd en kregen ze het huidige uiterlijk. In 1910 of 1919 zijn ze gerestaureerd, iets wat in 1980 opnieuw gebeurde.

Uit onze notulen:

11 oktober 2017

De bouwaanvrage voor de Merckthoeve is door de gemeente terugverwezen, omdat die niet behoorlijk onderbouwd was.

30 augustus 2017

Fr. van der Meulen heeft vergunning gevraagd om de Merckthoeve te mogen verbouwen tot appartementen. De vergadering is hier niet blij mee, we zullen ons indien nodig tegen eventuele verbouwingen gaan verzetten.

Project: Looiershuisje en De Merckthoeve
Adres: Oude Urkhovenseweg 2-4, Eindhoven
Bouwjaar:
 Looiershuisje: begin 16e eeuw, de Merckthoeve: vermoedelijk eind 16e eeuw
Probleem:
 aanvankelijk waren deze historische panden i.v.m. mogelijke uitbreiding naar dubbel spoor bedreigd, tegenwoordig bestaat er een gevaar dat de panden aangetast kunnen worden, doordat de panden ingericht zouden kunnen worden als woningen.
Doel: bescherming van de panden
Resultaat: object en plannen scherp in de gaten blijven houden