Marconiplein

Uit onze notulen:

30 januari 2019

De voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wil nog geen goedkeuring geven aan het plan voor de Bakermat. Wij gaan met de commissie in gesprek en besluiten de gemeente een brief te sturen om erop aan te dringen de bouw mogelijk te maken.

19 december 2018

De Bakermat wordt eenvoudiger uitgevoerd dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Intussen wordt nog druk gediscussieerd over de soort stenen en de wijze van metselen. De juiste metselaars voor dit soort werk schijnen schaars te zijn.

14 november 2018

Met ontwikkelaar SDK wordt weer gesproken over de Bakermat.

10 oktober 2018

R. Nordt gaat op persoonlijke titel met Stam & De Koning praten over de aangepaste plannen voor de Bakermat (Marconiplein).

29 augustus 2018

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de Bakermat aan het zg. Marconiplein, dat helaas sterk versoberd is t.o.v. het oorspronkelijke plan.

1 februari 2017

De werkgroep heeft waardering voor het plan voor het zg. Marconiplein. R. Nordt had op
persoonlijke titel zitting in de jury. Er moet nu ook worden gekeken naar de rest van het plein.
Daarbij wordt allereerst gedacht aan het bestaande bankgebouw.

21 december 2016

Het plan voor het Marconiplein is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurd.

20 januari 2016

De panden aan de Willemstraat en het Marconiplein staan niet op de nieuwe prioriteitenlijst
van de gemeente. Wij zullen daarover een brief aan B & W sturen.

21 oktober 2015

Over de plannen voor het Marconiplein (v/m wederopbouw) wordt verschillend gedacht:
smaken verschillen.

9 september 2015

Voor het Marconiplein is een spectaculair ontwerp gemaakt, dat de dag na deze vergadering
zal worden getoond. Er zijn twee architectenteams actief. Een van onze leden is op persoonlijke
titel uitgenodigd en nu al enthousiast.

19 september 2012

Auto Lichtstad is gesloopt. Enkele elementen zullen in het nieuwe gebouw worden opgenomen.

19 september 2012

Auto Lichtstad is gesloopt. Enkele elementen zullen in het nieuwe gebouw worden opgenomen.

18 juli 2012

Een extern bureau meent dat de kwaliteit van het gebouw slecht is. Het zal erop neerkomen, dat het pand wordt gesloopt en dat de voorgevel daarna mogelijk opnieuw zal worden opgetrokken. De eigenaar gaat hier vermoedelijk mee akkoord.

18 juli 2012

Een extern bureau meent dat de kwaliteit van het gebouw slecht is. Het zal erop neerkomen, dat het pand wordt gesloopt en dat de voorgevel daarna mogelijk opnieuw zal worden opgetrokken. De eigenaar gaat hier vermoedelijk mee akkoord.

18 april 2012

Staals wil nog steeds gaan renoveren.

18 april 2012

Staals wil nog steeds gaan renoveren.

7 maart 2012

Er is een sloopvergunning afgegeven voor het witte gebouw van Auto Lichtstad aan het ‘Marconiplein’, maar dit wordt door de eigenaar aangevochten. Intussen worden wel de bijbehorende woningen en de achterbouw gesloopt.

7 maart 2012

Er is een sloopvergunning afgegeven voor het witte gebouw van Auto Lichtstad aan het ‘Marconiplein’, maar dit wordt door de eigenaar aangevochten. Intussen worden wel de bijbehorende woningen en de achterbouw gesloopt.

Project: Marconiplein
Adres: kruispunt Marconilaan-Boschdijk-Kronehoefstraat-Frankrijkstraat
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Actie: