Marechausseekazerne Grote Berg

De voornaamste bedreiging voor het complex bestaat uit verwijdering van de poort aan de Paradijslaan. Ook bestaat er nog steeds dreiging voor sloop van het oude brandweergebouw met zijn kenmerkende neorenaissance stijl en diamantkoppen in de gevels uit 1898, eveneens aan de Paradijslaan.

Uit onze notulen:

6 juni 2018

Er is contact geweest met architect Harrie van Helmond over de weggebroken kozijnen, die deels moeten worden vervangen. Volgens de gemeente, de beheerders en de architect zullen herplaatsbare elementen worden teruggezet.

25 april 2018

De kazerne aan de Grote Berg is inwendig aangetast als gevolg van eisen op het gebied van brandveiligheid. Volgens een van de deelnemers zou er voor rijksmonumenten in het algemeen een dispensatieregeling gelden, zodat sloop minder noodzakelijk zou worden.

2 oktober 2013

Er wordt weer gesproken over een mogelijkheid op aan de achterzijde (een van de gebouwtjes aan het binnenpleintje aan de Paradijslaan) een doorbraak te maken naar een aangrenzend gebouw. Wij houden dit in de gaten.

15 juni 2013

De huur van het pand aan de Grote Berg is opgezegd voor de stichting Eindhoven in beeld. De nieuwe eigenaar schijnt echter voorlopig nog geen plannen te hebben met dit deel van het complex. De voorzitter neemt contact op met de nieuwe eigenaren over een mogelijke alternatieve huisvesting.

13 maart 2013

Naar verluidt start na de bouwvakvakantie de verbouwing van de hal van de Stadsreiniging aan de Paradijslaan.

Project: Marechausseekazerne Grote Berg
Adres: Grote Berg 9/Paradijslaan 2-6a, Eindhoven
Bouwjaar:
 Grote Berg 9/Paradijslaan 2-4: 1825, Paradijslaan 4a-6a: 1898
Probleem:
 Er bestonden sloopplannen voor delen van het complex.
Doel: gehele complex beschermen, handhaving van het historisch erfgoed
Resultaat: Het pand aan de Grote Berg is op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. De bedreiging voor ingrijpende wijzingen blijft bestaan voor het oude brandweergebouw aan de Paradijslaan en voor de overige bebouwing aan het hofje.