Middeleeuwse funderingen tuin Mariënhage

Uit onze notulen:

26 mei 2010

Het project kan van de lijst worden afgevoerd.

24 februari 2010

Tijdens een rechtszitting in Den Bosch bleek alleen het terrein aan de achterzijde (tussen Dommel en klooster) in het geding te zijn. De Augustijnen willen dit gebied mogelijk ontwikkelen en hebben daarom bezwaar tegen de monumentenstatus. Omdat de wensen van onze stichting uitsluitend het voorterrein betreffen, hebben wij ons voor het vervolg van de rechtszaak teruggetrokken.

13 januari 2010

De Augustijnen zijn in beroep gegaan tegen het besluit heel de ondergrond tot monument te verklaren. Zowel de kerk als het oude klooster (beide rijksmonument) zouden moeten worden gerestaureerd. De Augustijnen beschouwen dit als één project. De bouw van een crypte (onderaardse verbinding die naar de fundamenten van de kloostergang leidt) heeft onze voorkeur.

18 november 2009

Twee bestuursleden hebben contact gehad met de Augustijnen over de crypte. Die zijn niet enthousiast, maar willen ook niet direct gaan dwarsliggen. Zij wachten af. Er is van het gesprek een verslag gemaakt. Er is nog  te weinig geld voor de uitvoering van het plan.

11 maart 2009

Er komt een overleg met de gemeente over subsidies en bijdragen. Ideeën: het op gang brengen van provinciale bouwactiviteiten, de opbrengsten van de plaatselijke toeristenbelasting voor een deel voor archeologie/musea bestemmen en aantrekken van enkele externe financiers. Verder moet nog aandacht besteed worden aan enkele juridische zaken: wordt de grond om Mariënhage verkocht, op erfpachtbasis gehuurd? Uitvoering kan op een goedkope manier door bv. Harrie Verhoeven uit Veldhoven met zijn Bouw- Educatiegroep in te schakelen.

18 november 2008

In de voorbije maanden is frequent overleg gevoerd tussen de gemeente en onze Stichting over de mogelijkheden voor het maken van een museum op en onder het terrein van Mariënhage. De paters Augustijnen hebben formeel bezwaar aangetekend tegen die plannen. De gemeente wilde dat het hele gebied rond het klooster, evenals het klooster zelf, als monument werd bestempeld. De rechter heeft daar echter een stokje voor gestoken. Kosten voor de bouw van een museum op deze plaats zouden ongeveer € 1,5 miljoen bedragen. De activiteiten staan nu echter volledig stil. Er zal een brief gestuurd worden naar B&W met de oproep om hier weer actief mee aan de slag te gaan.

26 augustus 2008

Ten aanzien van de crypte op het terrein aan de Augustijnendreef is een rapport worden opgesteld over de technische mogelijkheden. De kosten worden geschat op anderhalf tot twee miljoen en die zijn (nog) niet beschikbaar.

9 april 2008

In de voorbije maanden is frequent overleg gevoerd tussen de gemeente en onze Stichting over de mogelijkheden voor het maken van een museum op en onder het terrein van Mariënhage. Over het wel of niet kunnen beschikken over een provinciale subsidie van € 1.000.000,= bestaat onduidelijkheid. Daarmee zouden de plannen op losse schroeven komen te staan.

20 november 2007

Er wordt in een projectgroep gesproken over de middeleeuwse funderingen in de tuin bij de Augustijnen. Die zouden door de gemeente kunnen worden omgetoverd tot een expositieruimte. De kelder zou vanaf de straat toegankelijk moeten zijn. Provinciaal pater P. Clement maakte deel uit van de groep, maar heeft zich teruggetrokken, omdat het anders straks voor de paters moeilijk wordt om tegen de plannen te protesteren. De funderingen liggen onder hun kloostertuin. Nico Arts zal in de nog niet onderzochte delen van de tuin een radaronderzoek laten verrichten naar de ligging van de daar nog aanwezige funderingen.

17 juli 2007

DSOB heeft contact gezocht met de Henri van Abbestichting over de oprichting van een museum voor
de vondsten bij Mariënhage. Die heeft laten weten de zaak in breder verband te willen bekijken. Ook de Catharinakerk, Ravensdonck en de Woenselse Poort zouden hierbij kunnen worden betrokken (zie ook project 02).

5 juni 2007

De door ons aangevraagde voorlopige voorziening voor Mariënhage is ingetrokken. Het zou een goede zaak zijn als het monument straks publiek toegankelijk werd. Het terrein is echter particulier bezit van de paters. Financiën zouden voor de gemeente geen probleem mogen zijn bij het zoeken naar een oplossing.

Project: Middeleeuwse funderingen tuin Mariënhage
Adres: Augustijnendreef 15, Eindhoven
Bouwjaar:
 1443
Probleem:

Doel:
Resultaat: