Mottenballenregeling

Uit onze notulen:

16 januari 2007

In de tweede helft van 2007 wordt een seminar gehouden over leegstaande kerken en de mogelijkheden daarmee.

12 december 2006

Enkele leden van onze stichting hebben een gesprek gehad met de woningbouwverenigingen over de renovatie van woningbouwcomplexen. Er bestaat een plan om een studiemiddag te organiseren voor alle belanghebbenden.

6 februari 2006

Tijdens het gesprek met C. Hinnen vroeg deze zich af in hoeverre de GMC zich bewust is van de kosten van haar wensen. Lakerlopen was duur. Hinnen was verbaasd te vernemen dat de GMC die kosten niet overweegt. Hij wist niet dat dit niet tot de taak van de commissie behoort. Gezien het misverstand lijkt het in eerste instantie zinnig eigenaars van grote projecten beter te informeren over de taak van de GMC. Echter, iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt ook voor eigenaars van grote complexen. Die hebben blijkbaar voor de renovatieprojecten adviseurs in dienst die slecht op de hoogte zijn van het Nederlandse monumentenbeleid. Het lijkt daarom zinnig ook met andere woningbouwverenigingen eens over het behoud van cultuurhistorische waarden te gaan praten. Misschien is het onderwerp een goed thema voor ons symposium.

6 januari 2006

Er wordt gesproken met C. Hinnen over de renovatie van woningcomplexen en het behoud van de cultuurhistorische waarden van de wijken.
De voorzitter schrijft een brief aan woningbouwcorporatie Woonbedrijf SWS HhvL om onze tevredenheid te betuigen met de renovatie in de Barrier.

Project: Mottenballenregeling
Adres: n.v.t.
Bouwjaar:
 n.v.t.
Probleem:
 Veel grote monumentale panden worden door leegstand met sloop bedreigd.
Doel: mottenballenregeling in Eindhoven van de grond te krijgen
Actie: overleg met de gemeente