Nutsschool Reigerlaan

In 2001 werd dit schoolgebouw op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. In 2002 werd de kap van de school door brand grotendeels verwoest. Later werd het pand gerestaureerd.

Uit onze notulen:

23 juli 2014

Basisschool “De Reiger” wordt uitgebreid met een deel nieuwbouw. De hoorzitting in verband met bezwaren tegen de bouwvergunning was druk bezocht. Daar bleek ook dat de gemeente zelf niet alle zaken goed had geregeld.

29 januari 2014

Het plan voor nieuwbouw achter de school aan de Reigerlaan wordt doorgezet.

13 maart 2013

De nieuwbouw van de school aan de Reigerlaan heeft een lelijke dode muur aan de zijde van de Fazantlaan. Hiertegen en tegen de nieuwbouw aan de achterzijde van het monument is door de buurtvereniging Villapark geprotesteerd.

12 december 2012

Er bestaat een plan voor de bouw van een (o.i. volumineuze, lelijke bakstenen) aanbouw aan de achterzijde van de school, grenzend aan de Fazantlaan. Maar tijdens een bijeenkomst van de buurtvereniging bleek dat de buurt daar geen bezwaar tegen heeft.

7 januari 2009

Er wordt gesproken met de actiegroep die de school aan de Reigerlaan wil handhaven. Deze school staat op de Rijksmonumentenlijst.

Project: Nutsschool Reigerlaan
Adres: Reigerlaan 3, Eindhoven
Bouwjaar:
 1914
Probleem:
 Het schoolgebouw voldeed niet meer aan de eisen en leegstand (en dus verpaupering) was niet ondenkbaar.
Doel: behoud van het gebouw door plaatsing op de Rijksmonumentenlijst
Resultaat: schoolgebouw is op de Rijksmonumentenlijst geplaatst in samenwerking met stichting Behoud de Reiger en nog steeds als school in gebruik