Omgeving NS-station

Uit onze notulen:

19 december 2018

De oorkonde van de Van Abbe-penning zal in de stationshal worden opgehangen.

29 augustus 2018

Voorkomen moet worden dat de ingang van de nieuwe fietsenkelder bij het station op het gazon naast het standbeeld van Anton Philips komt, zoals de gemeente bedacht heeft.

6 juni 2018

M. List, de nieuwe wethouder Binnenstad, wil met ons praten. Het is ons nog niet duidelijk wat onder de term ‘Binnenstad’ is begrepen. Het gesprek zal in elk geval wel gaan over het VDMA-terrein en het Stationsplein. Van groot belang is hier wat Winy Maas gaat doen.
Er is (door een vertraging) een gesprek van slechts 20 minuten geweest met Winy Maas. Er komt een nieuwe afspraak, ook met Adriaan Geuze.

20 december 2017

Wij zijn te laat betrokken bij de ontwikkelingen op het Stationsplein (District E). Wel is de werkgroep vertegenwoordigd geweest tijdens het overleg met Amvest op 6 december. Aandacht is gevraagd voor de plintbebouwing, de colonnade en de expeditie. Op 11 januari wordt door Amvest een algemene informatieavond gehouden.

7 juni 2017

Dit complexe plan wordt er door de gemeente in ijltempo doorgedrukt, terwijl er een goed
debat nodig is. B & W nemen de beslissing. Wij kregen nauwelijks de tijd om het plan te bestuderen.

28 januari 2015

Er bestaan zorgen over de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving van het station en met name over het nieuwe studentenhotel, dat een goedkope uitstraling heeft.

22 oktober 2014

De bouwvergunning voor het studentenhotel ligt ter inzage.

23 juli 2014

Wij kunnen geen bezwaar meer maken tegen de huidige plannen voor een studentenhotel bij het station.

20 april 2014

Een hoog studentenhotel naast het lage monumentale station zou een slechte zaak zijn. Het was beter de hoge opbouw wat richting Dommel te verschuiven. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft mede namens de Henri van Abbe Stichting een brief met commentaar naar de gemeente gestuurd.

19 maart 2014

Het stationskwartier is momenteel een “hot item”. Hoogbouw direct naast het centraal station (een rijksmonument) is als een vlag op een modderschuit en zal op termijn het voortbestaan ervan bedreigen. Een studentenflat is ons inziens niet passend in de omgeving van het station. Wij zullen een brief sturen naar het College van B&W om hen te herinneren aan de afspraak de Henri van Abbe Stichting te betrekken bij de planontwikkeling. In een eerder stadium werd hierover reeds gecommuniceerd met de gemeente.

29 januari 2014

Het tegelkunstwerk in de stationstunnel zou onder de tegels nog aanwezig zijn. Indien mogelijk, wordt dit weer tevoorschijn gehaald.

19 september 2012

Naar aanleiding van onze brief over het Stationskwartier is gemeld dat wij gelegenheid krijgen om te reageren, zodra de inspraak open staat voor de wijziging van het bestemmingsplan.

18 juli 2012

Onze bezwaren worden nogmaals aangekaart over de in de krant aangekondigde plannen voor het stationskwartier. Oorspronkelijk was er een plan ex artikel 19, waartegen wij bezwaren hebben aangevoerd. Inmiddels is dat plan aangepast. B & W zijn het helemaal met de projectontwikkelaar eens. Maar in feite heeft het plan nog geen enkele status. Desondanks stelt de raad geen vragen. Wellicht is het bericht in de krant alleen bedoeld om de stemming in de stad te peilen. Wij staan nog steeds achter onze eerste brief. Het nieuwe conceptplan zal in de projectgroep Ruimtelijke Kwaliteit worden besproken. Daarna kunnen wij de gemeente nogmaals laten weten wat onze visie is.

7 maart 2012

Er is een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het plan voor het Stationskwartier dat niet past in deze omgeving.

18 januari 2012

De bouwvergunning voor het NS-station is verleend. De verbouwing zal in de ogen van de Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven positief uitvallen.

23 februari 2011

We zijn positief over de nieuwe tunnel.

24 februari 2010

Ons bestuur zal vragen om meer duidelijkheid over de plannen voor dit gebied.

13 januari 2010

De gemeente heeft een plan voor het plein voor de eerst komende 5-10 jaren, maar dat is nog moeilijk te beoordelen. Betreft bijvoorbeeld de breedte van trottoirs en het standbeeld van Philips. Het station zelf is inmiddels Rijksmonument, maar de tunnels zullen bij de renovatie wel worden verbreed.

6 juni 2006

De voorzitter heeft contact gehad met de spoorwegen over de toekomstplannen, maar dit heeft nog weinig informatie opgeleverd.

4 april 2006

Gezien de activiteiten die ontplooid zullen worden rond het station, is het zinvol dat wij meepraten. De voorzitter zal contact opnemen met de spoorwegen.

Project: Omgeving NS-station
Adres: Stationsplein, Eindhoven
Bouwjaar:
Probleem:

Doel:
Resultaat: