Pakhuisje Heilige Geeststraat 20a

Dit twee-, gedeeltelijk drielaags bakstenen bedrijfsgebouw 1912 (begane grond) en 1930 (verdieping en dak) is volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant van cultuurhistorisch belang. Het pandje heeft ramen met een roedenverdeling en een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen. Boven de deuren bevindt zich een hijsinrichting.
Huisjesmelker Johan van der Sanden wilde hier enkele jaren geleden slopen en nieuwbouw plegen. ‘Toevallig’ is er in diezelfde tijd brand uitgebroken, waardoor het aparte pandje veel schade heeft geleden. Het staat er sinds 2003 triest bij, wachtend op restauratie.

De Van Abbestichting heeft overwogen aangifte te doen bij de politie van een strafbaar feit, omdat de eigenaar zijn gemeentelijk monument niet als een huisvader onderhoudt. Uiteindelijk is gekozen voor overleg met de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en toezicht.

Uit onze notulen:

14 april 2010

We hebben geconstateerd dat het pand inmiddels voor een deel verbouwd is. De oude situatie wordt weer volledig teruggebracht, inclusief grote deur op de verdieping en houten kozijnen. In de gaten blijven houden, tot het geheel is opgeleverd.

24 februari 2010

Er is een bouwvergunning afgegeven. Werkzaamheden moeten wel in de gaten wordengehouden.

Project: Pakhuisje Heilige Geeststraat 20a
Adres: Heilige Geeststraat 20a, Eindhoven
Bouwjaar: 1912 (begane grond) en 1930 (verdieping en dak)
Probleem: Projectontwikkelaar Johan van der Sanden kocht dit pand om het te laten slopen voor nieuwe studentenwoningen. 2 dagen na de koop heeft een toevallige? brand grote schade toegebracht aan het pand.
Doel: behoud van het enige oude groothandelsgebouw in De Bergen
Voorlopig resultaat: Het pand is behouden gebleven, maar wacht al sinds 2003 op restauratie