Paulushuis Strijpsestraat

Het liefdesgesticht aan de Strijpsestraat dateert uit ca. 1910. In het kloostergebouw bevindt zich een bijzonder waardevolle kapel uit de bouwperiode.
De Van Abbe Stichting heeft overwogen aangifte te doen bij de politie van een strafbaar feit, omdat de eigenaar zijn gemeentelijk monument niet als een huisvader onderhoudt. Uiteindelijk is gekozen voor overleg met de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en toezicht.

Uit onze notulen:

10 juni 2015

Het gebouw is deels bewoond, maar in de kapel hebben weer en wind nog vrij toegang. De veiligheid is niet in het geding en dus treedt de gemeente niet op.

10 september 2014

Het is tijd om hier actie te gaan voeren, hoewel momenteel weer aan het gebouw wordt gewerkt.

20 april 2014

Naar aanleiding van een besluit van de projectgroep Monumenten is deze week een persoonlijk mailtje gestuurd naar wethouder Schreurs over het uitblijven van maatregelen ten aanzien van het Paulushuis. Antwoord werd snel ontvangen. Het Paulushuis schijnt een moeilijk oplosbaar probleem te zijn.

29 januari 2014

Wij hebben Fratelli aangeschreven over de staat van het klooster aan de Strijpsestraat, maar het adres was onjuist. Er bleken onder deze naam meer vennootschappen actief te zijn in het onroerend goed. De brief wordt opnieuw verzonden.

21 augustus 2013

Wij nemen contact op met de heer Vissers van de gemeente (toezicht/handhaving) om  onze zorg kenbaar te maken over vooral de achterzijde van het “Paulushuis”. Eigenaar Fratelli Vastgoed en aannemer Haerkens van de Locht moeten de verbouwing,  die al vele maanden stilligt, afronden. Minimaal moet het pand wind- waterdicht worden.

23 januari 2013

Verbouw en nieuwbouw van het Paulushuis is bijna klaar.

6 juni 2012

Er wordt nog aan gewerkt. Het gebouw ziet er nu aan de buitenzijde netjes uit.

6 april 2011

De kozijnen zijn vernieuwd. Er bestaat goede hoop dat de verdere verbouwing volgens de regels gebeurt.

7 november 2010

In een overleg is gebleken dat de oorspronkelijke eigenaar van het gehele complex de bouw van de geplande appartementen heeft uitgevoerd. Het Paulushuis is niet in die plannen betrokken, omdat dat allemaal te duur werd. Hij heeft het daarom weer doorverkocht. De nieuwe eigenaar heeft inmiddels een bouwvergunning gekregen, maar er is nog geen sprake van activiteiten. Het pand ziet er nog steeds erbarmelijk uit.

21 juli 2010

Controle blijft nodig.

14 april 2010

De kapel zal niet worden aangetast en er worden extra parkeerplaatsen, aan de voorzijde van het gebouw, toegevoegd. We zullen de uitvoering blijven volgen totdat het project opgeleverd wordt.

24 februari 2010

Recent is een monumentenvergunning verleend. Blijven controleren of de verbouwing op een juiste manier plaats vindt.

1 juli 2009

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Virginisch Schip in de Vrijstraat, het pand aan de Europalaan 150 en het Paulushuis aan de Strijpsestraat wordt besloten aangifte te doen tegen de resp. eigenaars en tegen de gemeente. Aan de Strijpsestraat zijn de slopers actief.

Project: Paulushuis Strijpsestraat
Adres: Strijpsestraat 144, Eindhoven
Bouwjaar: ca. 1915 (deels gesloopt in 2000)
Probleem: bedreiging door algehele sloop van zowel het klooster als de kapel
Doel: behoud van het uiterlijk van het klooster en ongemoeid laten van de kapel
Voorlopig resultaat: De hoofdopzet van het klooster, inclusief kapel zijn in 2002 gemeentelijk monument geworden.
Er zijn bouwplannen ingediend voor de verbouwing van het pand, maar de plannen voor de verbouw van de kapel zijn nog steeds niet tot ieders tevredenbeid.