Pensionaat Eikenburg

Uit onze notulen:

25 april 2018

Trudo wil bestaande bouw uit de jaren ’60 op Eikenburg slopen en vervangen door nieuwbouw en belooft als compensatie de groen-kwaliteit op te krikken. Wij zijn daar in principe niet op tegen.

30 augustus 2017

De groep wacht op een uitnodiging van Jos Goijaerts van St. Trudo om te kijken naar de kunst op Eikenburg.

15 maart 2017

St. Trudo wil kunst plaatsen in het park van Eikenburg.

1 februari 2017

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.

13 april 2016

Er is met Trudo overeenstemming over het gebied van Eikenburg. Behalve over het groen
ook over de plannen met het hoofdgebouw. Later zal naar de paviljoens worden gekeken.

2 maart 2016

Er is een kleine werkgroep gevormd voor Eikenburg. Het plan is om de sporthal en het
zwembad nog tien jaar te laten staan.

20 januari 2016

Er komt een groen-beleidsplan voor Eikenburg.

2 december 2015

Er is nog geen beschrijving gemaakt van de gebouwen. Het plan bestaat om aan
een van de zijden enkele balkons te maken en aan de achterzijde Franse balkons, die minder
storend zijn. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met de architect, in januari volgt
een tweede. Het gebouw blijft eigendom van de broeders.

22 juli 2015

Het is onze opvatting, dat Trudo in principe moet afblijven van het Rijksmonument. en zich
voor wat betreft het groen aan de oude afspraken moet houden.

29 april 2015

Trudo wil een wijziging (een dubbele bestemming) in het bestemmingsplan voor het gebied
Eikenburg. B&W is daar tegen. De meningen in onze stichting zijn verdeeld: de dubbele bestemming
(en-of) spreekt sommigen wel aan. Dat bevordert het gebruik van de gebouwen,
maar kan ook voor ongewenste verbouwingen zorgen.

18 maart 2015

Wij hebben van Jos Goyaerts vernomen dat voor de verbouwing en restauratie van Eikenburg een ter zake deskundige architect en een idem bouwbedrijf zullen worden aangetrokken.
Er moet een groenplan worden gemaakt voor het terrein Eikenburg.

22 oktober 2014

Jos Goijaerts heeft toegezegd dat Trudo ons bij de verbouwingen van Eikenburg op dezelfde wijze zal ingeschakelen als op Strijp S is gebeurd. Bob van Reeth is aangetrokken als architect. Hein Franke is bereid zich in te zetten voor het groen.

23 juli 2014

Trudo krijgt Eikenburg in erfpacht. Trudo wil het terrein gebruiken voor de huisvesting van bijzondere groepen. De sportvelden en het zwembad worden gehandhaafd. Over de kapel zullen  de broeders blijven beslissen. De paviljoens worden beschouwd als wederopbouwarchitectuur. Aan ons is gevraagd mee te denken als het over monumentale waarden gaat. Th. Aussems van Trudo heeft ermee ingestemd dat het Van Abbe-archief op Eikenburg blijft.

11 juni 2014

Het beheer van de gebouwen van Eikenburg komt in handen van Trudo, die hier bijzondere groepen zal huisvesten. De gebouwen zullen worden aangepast. Er wordt naar gestreefd de schil te handhaven. Willy de Groot wordt projectleider. Als architect voor het de invulling van hoofdgebouw en de ‘monumentale’ paviljoens wordt gedacht aan Bob van Reeth. We zullen hierover contact opnemen met de architect om het monumentale en het wederopbouwdeel te begeleiden.

21 augustus 2013

De bouwplannen voor Eikenburg zullen worden aangepast. Geen nieuwbouw meer, maar intern zal een en ander worden verbouwd. Toch in de gaten houden!

18 juli 2012

Trudo ontwikkelt hier een sport-internaat voor de Fontys-sportopleiding. Er is gedacht om het zuidelijke deel van dit rijksmonument (waarin onder andere de prachtige studiezaal/bibliotheek is gevestigd) te slopen. Naar onze mening zijn de plannen niet reëel.

21 juli 2010

Het bestemmingsplan is vastgesteld.

26 mei 2010

Eikenburg heeft een vergunning voor de restauratie van dak, kozijnen en gevels.

14 april 2010

Er is nog geen vergunning verleend, in een gesprek is alleen gepraat over vernieuwen van dakpannen en kozijnen.

13 januari 2010

Het Rijk heeft de gemeente om advies gevraagd over de restauratie van Eikenburg. De restauratie zou de buitenmuren en het dak betreffen, maar binnen zal ook een ander moeten worden veranderd om het gebouw aan te passen aan de eisen van vandaag. Het is echter niet duidelijk wat die interne veranderingen precies inhouden. Verbouwingsplannen ten behoeve van onderwijsorganisatie Welten blijven bestaan. Er schijnt een (subsidie)aanvraag bij de gemeente en de provincie te zijn gedaan.

Project: Pensionaat Eikenburg
Adres:
 Aalsterweg 289, Eindhoven
Bouwjaar:
 vanaf 1895
Probleem:
Doel:
Voorlopig resultaat: