Philips Bedrijfsschool, M.T.S. en Philips-fontein Panta Rhei

Uit onze notulen:

25 april 2018

Er komen 300 appartementen in het pand van de Philips bedrijfsschool aan de Kastanjelaan.

20 december 2017

Het Summagebouw levert zoveel bouwtekeningen op, dat de gemeente die niet meer kan doorsturen. Wij mogen die op de Nachtegaallaan komen bekijken. Wellicht is het mogelijk dat wij een keuze maken en dat de gemeente die dan doorstuurt.

11 oktober 2017

Met Foolen & Reijs is gesproken over de ontwikkeling van het Summagebouw aan de Kastanjelaan tot een appartementengebouw. Het gebouw wordt er beter van.

30 augustus 2017

Er komt een gesprek met DiederenDirrix over het Summacollege.
Panta Rhei blijkt nog steeds eigendom te zijn van Philips.

19 juli 2017

Bouwplannen zijn vertraagd, omdat Summa langer in het complex zal blijven. Door veranderde inzichten en eisen/wensen van de gemeente zijn de bouwplannen gewijzigd. Het aantal woningen zal drastisch worden verkleind, omdat de (geplande) uiterst kleine appartementjes “uit de tijd zijn”. Daar is volgens de gemeente steeds minder vraag naar.

21 december 2016

Wij gaan akkoord met een transformatie van de voormalige Philips Bedrijfsschool.

20 januari 2016

Op de nieuwe prorioriteitennota van de gemeente missen wij de oude M.T.S en de Philipsbedrijfsschool
aan de Frederiklaan. De panden komen vermoedelijk na 2017 enige tijd leeg
te staan, maar mogen daarna niet verloederen!

21 oktober 2015

De bedrijfsschool en het voormalige MTS-gebouw worden verkocht. Beide panden staan op
de gemeentelijke monumentenlijst. Vermoedelijk krijgen de panden een woonbestemming.
De verkoop is betreft zowel de bedrijfsschool als de MTS. De koper wil graag dat de panden
rijksmonumenten worden.

22 juli 2015

De gebouwen van de Philips Bedrijfsschool en de MTS aan de Frederiklaan/Kastanjelaan
worden verkocht. De gebouwen krijgen een woonbestemming. Onze projectgroepen Ruimtelijke
Kwaliteit en Monumenten moeten de plannen samen bekijken.

11 juni 2014

Het monument is eigendom van Philips (cadeau van het personeel), maar die laat het (heel ondankbaar) verloederen. Mogelijk heeft het zin contact op te nemen met de Philipsmedewerker die zich ook heeft ingezet voor het Oorlogsmonument op Strijp (S W.H.P. (Pim) Lucassen of F.M. (Frits) Melchert).

20 april 2014

Het monument Panta Rhei aan de Frederiklaan ziet er (na een restauratie in 1998) weer slecht uit. Uit het ‘Beeldenboek Eindhoven’ blijkt, dat het monument op dat moment (2001) eigendom is van Philips. De groep Strijp-S/-T zal nagaan of Philips hiervoor een onderhoudsplan heeft.

19 maart 2014

De fontein Panta Rhei aan de Frederiklaan wordt bedreigd. Er is geen geld voor onderhoud. De projectgroep monumenten zal zich hier nadrukkelijk mee bezig gaan houden.

13 november 2013

De fontein “Panta Rhei” aan de Frederiklaan wordt mogelijk in zijn voortbestaan bedreigd. Philips wil af van het eigendom en het onderhoud. De gemeente wil het niet in eigendom hebben. Wat nu?

Project: Philips Bedrijfsschool, M.T.S. en Philips-fontein “Panta Rhei”
Adres: Kastanjelaan 1 (Bedrijfsschool) en Frederiklaan 60a (M.T.S.), Eindhoven 
Bouwjaar: 
1939 (M.T.S.), 1950 (Bedrijfsschool), en 1951 (fontein)
Probleem: 
Deze monumentale fontein, ooit geschonken aan Philips, heeft dringend onderhoud nodig. Het Summa College is eigenaar van de fontein
Actie: