Philipsboulevard en Groene Corridor

Door het samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en de projectontwikkelaar is een invulling gegeven aan het gebied tussen het nog te ontwikkelen complex Strijp S en het 18 Septemberplein. De wegen worden onderbroken door enkele pleintjes.
Onze stichting heeft het idee opgevat om een boulevard aan te leggen vergelijkbaar met de Ramblas in Barcelona of de Champs Elysées in Parijs. Obstakels die momenteel bestaan, zoals bijvoorbeeld het autoverkeer op de kruising Emmasingel-Boschdijktunnel met het 18 Septemberplein, moeten worden opgeruimd. Dat kan in dit geval bijvoorbeeld worden bereikt door de Boschdijktunnel in zuidelijke richting langer ondergronds te laten lopen, onder de boulevard door.
Wij willen één brede en ruim opgezette boulevard creëren. Die boulevard moet aangekleed worden met zo mogelijk een dubbele bomenrij en kunstwerken. De ondernemersactiviteiten op deze boulevard zouden zowel op werk- als zon- en feestdagen doorgang moeten kunnen vinden, zodat Eindhovenaren en toeristen met plezier op elk moment van het jaar over deze boulevard kunnen flaneren. Hierbij wordt onder andere ook gedacht aan de intocht van PSV tijdens een kampioensfeest.

Zie voor meer informatie ook bij het project 18 Septemberplein.

(schets: Piet Beekman)

Uit onze notulen:

19 december 2018

Er bestaan plannen om de ‘Philipsboulevard’ tot de Oirschotsedijk te vergroenen.
De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.

24 april 2013

Ons idee om de voormalige Mathildelaan op het gebied van Strijp-S ‘Philipsboulevard’ te noemen, heeft weinig zin. De weg zal alleen worden gebruikt voor de bevoorrading. Wel is het mogelijk om onderdelen van de weg vanaf de Wielewaal onderdelen van de Philipsboulevard te noemen. De werkgroep zal ook ijveren voor een regelmatig overleg met wethouder Depla.

18 april 2012

De Philipsboulevard krijgt vorm door de aanplant van bomen.

7 maart 2012

Vanaf Strijp-S wordt de Torenallee doorgetrokken naar de andere kant van het rondweg, richting Oirschotsedijk.

18 mei 2011

Er bestaan plannen om vier rijen bomen te planten aan de Torenallee.

24 februari 2010

Van de kant van de gemeente bestaat nog steeds geen enkele interesse om de naam “Philipsboulevard” te gaan gebruiken. B&W wijzen naar de straatnamencommissie. Die heeft blijkbaar geen opdracht om de naam op te voeren.

13 januari 2010

Op papier (de tekeningen) lopen de bomen nu door tot het lampenmaakstertje en verderop langs de Stationsweg tot de Dommel.

18 november 2009

Voorstel gedaan voor verplaatsbare bomen.
Op het 18 Septemberplein wordt door de gemeente een boompje geplant om er een groen tintje aan te geven. Deze schaamstruik zal alles zijn wat er over is van ons boulevard-idee.
Wij hebben nog nooit een officiële aanvraag gedaan voor de naamgeving. Wij vinden dat de voorgestelde naam Torenallee moet worden veranderd in Philipsboulevard. Hiervoor zal een verzoek aan B&W worden gedaan, dan zal ook over deze naamswijziging worden gesproken.

14 mei 2009

Het CDA voelt ervoor heel het traject van de Wielewaal tot het 18 Septemberplein als Philipsboulevard aan te duiden, overigens zonder oude straatnamen te vervangen. Dat laatste zou nog wel kunnen gebeuren met de Torenallee.

11 maart 2009

De Boulevard zal op de nationale boomplantdag de nodige aandacht krijgen. Jan Reker van PSV en de gemeente hebben ontwikkelaar Van Aken in de ontwikkelingen betrokken. Dat is positief voor ons.

18 november 2008

Een lid van de Stichting laat een folder zien met betrekking tot de Philipsboulevard (‘de Groene Corridor’). Op papier is alles nu wel gereed. Het zou een goed idee zijn als het geheel op de nationale boomplantdag (19-3-2009) met veel aandacht zou worden gepresenteerd. HvA/projectgroep Groen is uitgenodigd om mee te praten over de structuurvisie voor dit gebied. In dit document dient dan het geformaliseerde beleid vastgelegd te worden.

26 augustus 2008

PSV is nog steeds enthousiast over ons idee voor een Philipsboulevard. De club wil uitbreiden richting spoor. Het is nog onduidelijk in hoe verre dit van invloed is op de ruimte voor de boulevard.

8 juli 2008

PSV is enthousiast over onze ideeën en wil meehelpen met het planten van bomen.

19 mei 2008

In het Eindhovens Dagblad werd groots vermeld dat PSV (voetbal en stadion) voorstander is van de naam Philipsboulevard en eveneens van de route die de boulevard moet krijgen. De architecten Coenen en Geuze hebben zich daarover naar ons toe in het verleden al positief uitgelaten. Het DB zet de gesprekken voort.

9 april 2008

Als Stichting willen we dat de naam van de Philipsboulevard wordt gehanteerd. De plannenmakers spreken echter voortdurend over de Torenallee. Dit is een oude naam (Torenstraat) op Strijp-S, maar wij vinden dit een slecht gekozen naam. We moeten meer support vinden voor de naam Philipsboulevard. Dat zouden we kunnen halen bij de vele Philipswerknemers, de gepensioneerden en hun gezinnen. Die zorgen voor een zeer grote achterban. Ook enkele kinderen van Frits Philips hebben enthousiast gereageerd.

20 november 2007

De naam komt steeds meer op tekeningen voor. Het is de vraag wie er bomen gaat planten.Vanuit de herplantplicht moeten er nog veel bomen de grond in, maar niemand weet wie daar bij de gemeente op toe ziet, ja zelfs of er wel op deze verplichting wordt toegezien.Wordt door weth.Fiers nagegaan volgens afspraak.Verder lijkt het zinnig om met Adriaan Geuze te gaan praten over het laatste deel van de Boulevard, het Stationskwartier, waarvoor de gemeente vergevorderde plannen heeft waarop veel is aan te merken. Wij hebben inmiddels een zienswijze ingediend tegen de plannen(zie HvA-zienswijze Stationsplein Z.O.).

28 augustus 2007

Er is weinig duidelijkheid. Het heeft zin om eens met H. Scholte (zie Strijp S) te praten. De naam Philipsboulevard zweeft boven de stad, van Oirschotsedijk tot Stationsweg/Fuutlaan. Bij de Stationsweg wordt gedacht aan een boulevard met parkeergarage, winkels en een stadtuin (zie Stationsgebied Z.O.).

17 april 2007

Er bestaat wel een herplantplicht voor bomen die gekapt zijn rond het Philips Stadion, maar er is geen verder beleid ontwikkeld. Het beschikbare geld zou ten goede kunnen komen aan de Philips Boulevard. Als hierover een brief wordt gestuurd aan de raad, zal die ter afdoening worden doorgegeven aan B & W en bestaat het risico dat er verder niets gebeurt. Wordt ook besproken in het periodieke overleg met weth. Fiers.

19 september 2006

Tijdens de ontmoeting met de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld. Voor wat betreft de Philipsboulevard: A. Geuze richt zijn aandacht op de eerste plaats op Strijp-S en het aangrenzende natuurgebied (de Wielewaal). Voor het 18 Septemberplein (met fietsenkelder) heeft hij vooralsnog weinig belangstelling. Het is een goede zaak dat wij een inbreng hebben bij de vele plannen. Wel blijft het zaak dat onze Stichting zich positiefkritisch en onafhankelijk blijft opstellen.

18 augustus 2006

Enkele leden van onze stichting hebben een bezoek gebracht aan Adriaan Geuze. Geuze staat helemaal achter onze ideeën. Een verschil met onze opzet is dat hij wil beginnen op Strijp-S en de Philipsboulevard van daaruit wil doortrekken naar het 18 Septemberplein. Zijn bemoeienis houdt op bij de Lichttoren. Het 18 Septemberplein is een zaak van Fuksas.

6 juni 2006

De voorzitter heeft een afspraak gemaakt voor een gesprek met A. Geuze. Op donderdag  8 juni zal een delegatie van drie bestuursleden een bezoek brengen aan A. Geuze in Rotterdam om met hem overleg te plegen.
Het ‘bomenverkoopplan’ is in principe gereed.

6 mei 2006

De voorzitter heeft P. Nagel om informatie gevraagd over de vorderingen rond de Philipsboulevard, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.

6 mei 2006

De verkoop is de 13.000 stuks gepasseerd. De opnamen voor TV10 zijn uitgesteld tot na het herstel van J. van Oorschot.

4 april 2006

De voorzitter zal schriftelijk bij P. Nagel van DSOB informeren naar de stand van zaken rond de Philipsboulevard. Allereerst bestaat er nog onduidelijkheid over het gebruik van de naam. Daarnaast zijn er vragen over de invulling van de delen: Strijp-S en het Stationsplein. Wij zouden worden geïnformeerd, maar dat lijkt niet te gebeuren.
Er wordt een ‘bomenverkoopplan’ gemaakt om potentiële kopers te verleiden. Als de gemeente ziet dat er een aantal bomen is verkocht, wordt die wellicht wat enthousiaster over het boulevardplan.

4 april 2006

RTV10 start in de tweede helft van de maand een serie tv-uitzendingen over ons boek. Wij zijn in afwachting van een antwoord van de wethouder op ons verzoek om subsidie beschikbaar te stellen voor het plan om boeken te schenken aan studenten.

6 februari 2006

Er bestaat enige onzekerheid over de vraag in hoeverre wij op het ogenblik een rol spelen bij het
hele Boulevardgebeuren. Wij horen weinig van de gemeente, terwijl wij bij de ontwikkelingen betrokken zouden worden. De voorzitter informeert naar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de Philipsboulevard, omdat wij niets meer horen.

6 februari 2006

De verkoop loopt gewoon door. J. van Oorschot is begonnen met deel II ‘Van Parktheater tot TU/e’.

6 januari 2006

In de decembervergadering van 2005 kon melding worden gemaakt van de instemming van de wethouder en haar medewerker P. Nagel om het project Mathildelaan e.v. met de naam Philipsboulevard aan te duiden. Onze delegatie heeft er bij de wethouder op aangedrongen ons van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Sindsdien is niet meer vernomen. De voorzitter zal informeren.

6 januari 2006

Een delegatie gaat met wethouder Mittendorf praten over ons boek.

Project: Philipsboulevard en Groene Corridor
Adres: Mathildelaan, 18 Septemberplein, Stationsplein, Stationsweg, Fuutlaan (Eindhoven)
Bouwjaar:
 straten zijn in diverse tijden aangelegd
Probleem:
 Tussen het Stationsplein en Strijp S zijn door de gemeente enkele pleintjes gepland, die een onsamenhangende structuur hebben.
Doel: aanbrengen van samenhang op deze route, boulevard-idee met dubbele bomenrij, accentueren van de historische betekenis van Philips
Actie: Ons idee is overgenomen door de wethouder, het begrip Philipsboulevard begint langzaamaan opgenomen te worden.