Philipsdorp

Een groot gedeelte van de wijk Philipsdorp is op 16 april 2003 benoemd tot Rijksbeschermd stadsgezicht. Er is echter geen overeenstemming bereikt over de omvang van de bescherming. Zo is bijvoorbeeld de Iepenlaan niet opgenomen in het Beschermd Stadsgezicht.

Uit onze notulen:

21 augustus 2013

Philipsdorp zal een volgend contingent huizen worden gerenoveerd. Omdat de bewoners zich hier sterk voor maken en erbovenop zitten, verwachten wij hier geen problemen.

18 november 2008

Volgens een bericht in het Eindhovens Dagblad zal Philipsdorp voor het grootste deel behouden blijven. Er wordt een brief geschreven aan de raad over aanwijzing Lijsterbesstraat tot beschermd stadsgezicht.

Project: Philipsdorp
Adres: wijk Philipsdorp, Eindhoven
Bouwjaar:
 jaren ’10 van de twintigste eeuw
Probleem:
 bijzondere wijk was onbeschermd
Doel: behoud sociaal en cultureel efgoed; aanwijzen als beschermd stadsgezicht ingevolge de Monumentenwet 1988
Resultaat: De wijk is voor een groot gedeelte op de Rijksmonumentenlijst terecht gekomen en is Beschermd Stadsgezicht geworden.