Philipsfabriekje Emmasingel

Uit onze notulen:

7 november 2012

Het Philipsmuseum wordt pas het volgend jaar geopend.

7 maart 2012

Het Philipsmuseum verhuist van Strijp naar de Emmasingel, maar heeft daar veel minder ruimte beschikbaar. Mogelijk wordt elders nog een ruimte ingericht. Let er op dat de maquette van de binnenstad niet verloren gaat!

18 mei 2011

Enkele leden van de projectgroep Monumentale gebouwen en complexen hebben de nieuwbouwplannen bekeken bij de gemeente. In het algemeen kan gezegd worden dat de monumentale onderdelen van het pand, zoals de lichthof, gerespecteerd blijven. Alleen jammer dat aan de straatzijde (Emmasingel) een glazen afscheiding gemaakt wordt, waardoor bijvoorbeeld de plaquette van Plilips en de schoorsteen niet meer zichtbaar zijn voor passanten.

21 juli 2010

Philips denkt op dit moment niet meer over het bouwen van een verdieping boven het Philipsfabriekje. Het is de bedoeling dat op deze plaats een Philipsmuseum met horecabedrijf en ontvangstruimte komt.

26 mei 2010

Over een evt. verbouwing en bouw van een museum op het fabriekje is nog steeds geen beslissing genomen.

18 november 2008

Er is een stiltefase ingetreden met betrekking tot de bouwplannen van een Philips-museum in het Philipsfabriekje aan de Emmasingel. Bert Dirrix adviseert nog even geduld te hebben.

19 mei 2008

Jan Paulussen, voorzitter van het Philipsmuseum, legt uit dat het ontbreken van voldoende ruimte altijd als een belangrijk probleem is ervaren. Philips heeft uit eigen beweging voorgesteld het oude fabriekje te willen laten uitbreiden. Daardoor zou ook ruimte kunnen worden gecreëerd voor de Stichting Historische Philipsproducten, die thematische tentoonstellingen zou kunnen organiseren. Het depot zou echter moeten blijven, waar die nu is. Uiteraard is de Stichting erg content met de voorgenomen plannen en heeft veel vertrouwen in de toekomst. De 5.000 bezoekers, die het museum nu jaarlijks trekt, zouden er in de toekomst “stukken meer”  moeten worden. Promotie en concrete uitwerking kan pas ter hand worden genomen als de definitieve bouwplannen goedgekeurd zijn. Enkele leden zijn van oordeel dat NV Philips ‘als bedrijf met een globale ambities’ veel grootschaliger zou moeten aanpakken. De heer Paulissen ziet de vestiging van het Philipsmuseum op deze locatie in de vorm van een ´groeimodel´.

9 april 2008

Als bijzondere gast is vandaag architect Bert Dirrix uitgenodigd. Op verzoek van de NV Philips heeft hij een planconcept getekend voor verbouw en nieuwbouw van het Philipsfabriekje aan de Emmasingel. Dit is een Rijksmonument. Dirrix geeft een beknopt overzicht van de geschiedenis van het Philipsfabriekje en toont vervolgens tekeningen waarmee een beeld ontstaat van de mogelijkheden die hij op deze locatie ziet. De gegeven reacties van onze Stichting zijn zowel positief als negatief. Zo wordt betoogd, dat het “wereldconcern Philips” zou moeten streven naar een groots museum. Andere bestuursleden zijn van mening, dat de getoonde plannen “onder voorwaarden” acceptabel zijn. Er moet namelijk wel aandacht qua ontwerp besteed worden aan de ‘dialoog’ tussen de ‘blob’ op het 18 Septemberplein en deze ‘twist’, alsmede aan de ‘twist’ bovenop het bestaande monument.
Na korte discussie blijkt, dat de opdrachtgever bepaald heeft, dat het (vernieuwde) Philipsfabriekje een functie moet krijgen met een representatief karakter, dat als ontvangst- en promotiegebouw van de NV Philips moet dienen. Daarbij is slechts ruimte voor een beperkte museale functie. Hier mag dus geen vergelijking worden gemaakt met bijvoorbeeld het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart.
De voorlopige plannen, die Dirrix enige tijd geleden ook aan de monumentencommissie van Eindhoven toonde, werden door die commissie als “een begaanbare weg” aangeduid. Afspraak: in een volgend stadium zal de HvAst. ook weer geïnformeerd worden door Bert Dirrix.

11 maart 2008

Wij dienen de plannen t.a.v. het Philipsgebouw heel kritisch te volgen. De voorzitter van de GMC was geen tegenstander van de huidige plannen, maar het is niet duidelijk hoe de andere leden er over dachten. Wij dienen de GMC te voeden met informatie. Welke informatie op onze website komt, hoeft de webmaster niet te bedenken; die dient zijn informatie te krijgen van de persvoorlichter. Binnen de stichting zijn er mensen die zich zorgen maken over de cynische manier waarop in Eindhoven met cultureel erfgoed wordt omgegaan. Enerzijds wordt er geroepen dat we zuinig moeten zijn op goede architectuur, anderzijds blijkt het zonder meer mogelijk de prachtige Bijenkorf te
gebruiken als steunpilaar voor de buurman, een portaal dat daar totaal niet past. We zien het ook bij de Lichttoren, die door Trudo compleet wordt ingepakt tussen opvallende, zwarte gebouwen die afbreuk doen aan het monument. We zien het nu ook weer bij het Philipsfabriekje, waarop een kolossale kubus wordt geplant, terwijl het nietige van dit gebouw juist zijn kracht is. Het is discutabel of het zin heeft hierover met de gemeente te praten. Wellicht moeten we anders gaan opereren als we iets willen redden: de beuk erin! Het lijkt verstandig Dirrix uit te nodigen om zijn plannen uiteen te komen zetten. Wat zijn zijn randvoorwaarden. Welke alternatieven heeft hij afgewezen voordat hij tot dit plan kwam?

Project: Philipsfabriekje Emmasingel
Adres: Emmasingel 31, Eindhoven
Bouwjaar: 
1870 (o.a. de schoorsteen), 1889, 1890, 1920, ca. 1927 en 1940
Probleem:

Doel:
Resultaat: