Prijtkerkje Philipsdorp

Uit onze notulen:

24 april 2019

Het plan ziet er redelijk uit en past in de buurt.

11 oktober 2017

De resten van het Prijtkerkje zijn gesloopt, nadat het pand op 8 oktober door een brand werd
verwoest. Er lopen onderhandelingen over een nieuwe bouw.

19 juli 2017

Ook dit project loopt over meerdere werkgroepen. Er is overleg geweest met de toekomstige ontwikkelaars (GRIP). De voorgevel zal in het nieuwe plan terugkomen, voorzien van een glasbedekking (Prijt, glasblazers). Dit volume is ontworpen als een eengezinswoning. Naast de woning komt een appartementengebouw, waar we opmerkingen maken over de vorm, rooilijn en dakvorm. Ook zal het huidige bestemmingsplan moeten worden aangepast. Gezien de medewerking vanuit de gemeente verwachten de ontwikkelaars daar geen extreme tegenwerking te zullen krijgen. Wij zullen nog deze week een brief naar de ontwikkelende partij sturen.

7 juni 2017

Er is een gesprek gepland tussen de eigenaar en de beoogde toekomstige eigenaar van
het Prijtkerkje. Ook buurtbewoners hebben ideeën voor het gebouwtje. Het kerkje moet als
verloren worden beschouwd. Getracht wordt een zichtbare herinnering te bewaren in de
aangepaste nieuwbouw.

26 april 2017

Inmiddels is er wel duidelijkheid over de inhoud van de term ‘karakteristiek’ in de bestemmingsplannen.
De term betekent dat alleen een vergunning voor gehele of gedeeltelijke
sloop kan worden verleend als de betreffende werkzaamheden de cultuurhistorische waarden
niet op onaanvaardbare wijze aantasten. Het Prijtkerkje is karakteristiek.
Wij worden op korte termijn door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek met de eigenaar
van het Prijtkerkje.

1 februari 2017

Het dak van het Prijtkerkje is deels ingestort. Besloten wordt dat de voorzitter en J. Hüsken
met Woonbedrijf gaan praten.

25 mei 2016

Woonbedrijf is geïnteresseerd in het Prijtkerkje, maar dan moet de prijs redelijk zijn.

3 december 2014

De vraag is gesteld of het kerkje (van Prijt) aan de Iepenlaan behouden moet blijven. We zullen dit probleem bekijken.

Project: Prijtkerkje Philipsdorp
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: