Sint-Jozef Tivolikerk

Uit onze notulen:

24 april 2019

In het Tivoliplan zullen een of meer stevige gebouwen worden gezet. De Tivolitoren wordt met een vierkant van 4 hoge bomen denkbeeldig teruggebracht. Bureau Lubbers is ingeschakeld.

14 november 2018

Met ontwikkelaar SDK wordt weer gesproken over de toren van de Tivolikerk.

10 oktober 2018

Er wordt nog steeds niet goed gereageerd op onze wens voor een duidelijk landmark i.p.v. de kerktoren.

29 augustus 2018

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Tivolikerk, waarvan het nieuwe plan een verbetering is t.o.v. het eerdere, maar zonder dat wij er tevreden over zijn.

6 juni 2018

Er ligt een nieuw bouwplan, dat weliswaar beter is dan het oude, maar nog niet voldoet aan onze wens voor een duidelijk landmark in plaats van de toren. In plaats daarvan zou een appartementgebouw van 3-4 verdiepingen komen.

25 april 2018

Hier komen grondgebonden woningen, maar wij willen meer volume nu de toren gaat vervallen. Het bouwplan wordt straks in feite maatgevend voor het nieuwe bestemmingsplan.

14 maart 2018

Als de Tivolitoren moet verdwijnen, willen wij een landmark terug.

31 januari 2018

Het nieuwe plan voor de bebouwing van het kerkterrein in Tivoli voldoet nog steeds niet. Wij willen dat er iets gelijkwaardigs terugkomt, zodat er een landmark zal verschijnen, een compensatie voor de te slopen toren.

11 oktober 2017

Er wordt gesproken over de toekomst van de toren van de Tivolikerk, die mogelijk tegen de uitgesproken wens van de gemeenteraad gesloopt wordt.

7 juni 2017

Wij hebben ook gereageerd op de bouwplannen voor Tivoli en de Fatimakerk.

9 april 2008

De Tivolikerk aan de Heezerweg in Stratum zal worden afgebroken. De toren wordt geïntegreerd in de nieuwbouwplannen. De keuze om de kerk af te breken heeft alles te maken met een mentaliteitskwestie en gevolgde procedures. Vergelijk bijvoorbeeld de Leonarduskerk in Helmond. Die heeft een nieuwe bestemming gekregen, terwijl het gebouw daarbij minimaal
werd beschadigd. De gemeente zou een onderzoek moeten instellen naar de stedenbouwkundige functie van kerkgebouwen en de invloed, die van de individuele kerken uitgaat. Bij veel gepresenteerde plannen worden geen alternatieven aangedragen, burgerparticipatie (meedenken over die eventuele alternatieven) wordt ons meestal ontnomen.

31 oktober 2006

De Tivolikerk c.a. zal voor een groot deel worden gesloopt, de rest wordt dusdanig aangepast dat het straks onherkenbaar zal zijn.

6 juni 2006

Van het Tivolikerk-complex (kerk, pastorie, klooster) zal alleen de toren worden gespaard.

Project: Sint-Jozef Tivolikerk
Adres: Heezerweg 337, Stratum
Bouwjaar:
1941
Probleem: 

Doel:
Resultaat: