Spoelhuisje Dommelstraat

Het spoelhuisje was onderdeel van de linnenfabriek van Van den Briel en Verster (Effenaar) en is gebouwd in 1885. Oorspronkelijk kon men onder een deel van dit huisje doorvaren via een kunstmatige zijtak van de Dommel.
Bij de bouw van de nieuwe Effenaar wilde de gemeente Eindhoven aanvankelijk een groenzone creėren op de plek van het Spoelhuisje. De plannen zijn nu enigszins gewijzigd, waardoor het Spoelhuisje kan blijven staan. Het Spoelhuisje is eingendom van de gemeente Eindhoven. Die wilde het huisje destijds verkopen voor 1 gulden en de plicht om het te restaureren. Martin Voorbij heeft dit aanbod aangenomen en verbouwingsplannen gemaakt. Helaas veranderde de gemeente ineens van gedachten en meldde dat het Spoelhuisje niet meer verkocht zou worden. Voorbij had graag de verbouwing op zich genomen, die dan met nog meer respect voor de cultuurhistorische waarden zou worden aangepakt. Uiteindelijk heeft hij het nieuwe voorstel, om de gemeente het huis te laten verbouwen tot nieuw Inkijkmuseum, geaccepteerd. In 2007 is men daadwerkelijk begonnen met de verbouwing. De Henri van Abbestichting houdt dezed verbouwing nauwlettend in de gaten.

Uit onze notulen:

25 juni 2016

Bij het Spoelhuisje komen voor vijf jaar zeven containers te staan. Dit zal het beeld van het Spoelhuisje ontsieren. Is protest mogelijk?

Project: Spoelhuisje Dommelstraat
Adres: Dommelstraat 2a, Eindhoven
Bouwjaar:
 1884 gebouwd, 1923 verhoogd
Probleem:
 Een van de laatste industriėle relicten van de stad Eindhoven werd met sloop bedreigd, doordat men hier een Dommelwandelroute wilde aanleggen.
Doel: behoud van het pand door plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst
Resultaat: Het pand is op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst en wordt weldra gerestaureerd.