Stratumseind 95-105

Stratumseind 95:
Volgens bouwhistorisch onderzoek bestaat dit pand uit twee delen. Het linkerdeel betreft een pand uit de 17e eeuw, het rechterdeel betreft een pand uit de 18e eeuw. De kap van het gehele pand werd omstreeks 1820 gebouwd, evenals de gemeenschappelijke voorgevel.
Projectontwikkelaar R. Daemen heeft willens en wetens zonder vergunning het pand gesloopt. De coffeeshop op de begane grond weigert het pand te verlaten, daarom is een deel van de begane grond gehandhaafd. De monumentale kap uit ca. 1820, maar ook het gespelderde plafond uit de 17e eeuw zijn gesloopt. Daemen heeft beloofd de kap te herbouwen met het originele materiaal.
Wij hebben als Van Abbestichting aangedrongen op een zo spoedig mogelijk opnieuw overkappen van dit gebouw. Daarmee wordt voorkomen dat winterse weersinvloeden hun negatieve invloed op het pand kunnen uitoefenen.

Stratumseind 101-105:
Dit complex bestaat uit drie panden. In 1872 werd een bestaand fabrieksgebouw omgebouwd tot woningen. Op initiatief van de gemeente Eindhoven is men gestart met de renovatie van de achterzijde van deze panden. Projectontwikkelaar R. Daemen en bouwbedrijf Olijslagers uit Veghel zijn direct na de vergunning om de achterbouwen te slopen aan het werk gegaan. Daarbij werden de achtergevels van de panden zelf eveneens gesloopt, evenals de achterste helft van het pand op nr. 105. Vervolgens heeft men de volledige kapconstructies gesloopt. Dit alles zonder vergunning. De argumentatie was dat de balken rot en de muren bouwvallig waren. Inmiddels is een stalen geraamte aan de achterzijde van het gebouw toegevoegd, waardoor van bouwvalligheid geen sprake meer is.
Een aantal leden van de Van Abbestichting heeft de panden samen met Daemen bezichtigd. Daemen vermeldde toen dat sloop had plaatsgevonden na toestemming van gemeenteambtenaren en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit laatste kon door de betrokkenen (nog) niet worden bevestigd.
De projectontwikkelaar is in overleg met de Van Abbestichting en de monumentenafdeling van de gemeente met de bedoeling om de panden zo spoedig mogelijk onder dak te brengen.

De Van Abbestichting heeft overwogen aangifte te doen bij de politie van een strafbaar feit, omdat de eigenaar illegaal sloopwerkzaamheden in een gemeentelijk monument heeft uitgevoerd. Uiteindelijk is gekozen voor overleg met de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en toezicht.

Uit onze notulen:

19 september 2012

De panden aan het Stratumseind bij de brug dreigen op de begane grond te worden doorgebroken. Wij bezien of het mogelijk is bezwaar te maken.

18 juli 2012

Om een mogelijke huurder voor de drie panden bij het bruggetje aan te kunnen trekken, heeft de projectontwikkelaar toestemming gevraagd om de muren op de begane grond uit te breken en zodoende een grote ruimte te creëren. Voor de bovenverdieping heeft hij iets dergelijks in het verleden ook willen doen, maar daartegen bestonden toen grote bezwaren bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die commissie zal dit nieuwe idee vermoedelijk ook afkeuren. Onze ervaringen met de ontwikkelaar zijn niet erg positief, dus het is belangrijk om dit hier in de gaten te houden.

21 juli 2010

Er zijn momenteel veel bouwactiviteiten. In de gaten blijven houden.

14 april 2010

De kap van De Bakkerij (nr. 95) zal met nieuwe houten balken worden geconstrueerd, omdat de oude balken toch blijken te zijn vernietigd. Het tevens vernielde 17e-eeuwse gespelderde plafond zal opnieuw worden geconstrueerd. Wat hiervan de meerwaarde is, vragen wij ons af. Het leed is immers geschied. De achtergevels van de nrs. 95 en 101-105 zullen in kruisverband worden gemetseld met oude stenen, afkomstig van een ander pand.

13 januari 2010

In november met gemeenteambtenaar de panden bezocht. Minstens één spant van een oud pand vóór 1800 is zichtbaar en zal geconserveerd worden.

8 juli 2008

Marco Aartsen heeft plannen ontwikkeld op het Stratumseind. De achterzijden van een aantal panden bij de brug zijn gesloopt. Eerder waren op de bovenverdieping nog enkele 19e-eeuwse balkenlagen aanwezig.

Project: Stratumseind 95-105
Adres: Stratumseind 95-105, Eindhoven
Bouwjaar: 
nr. 95: ca. 1600 en ca. 1750, nrs. 101-105: 1872 en kern van vóór 1830
Probleem: 
Door renovatiewerkzaamheden worden deze panden met sloop bedreigd.
Doel:
 de monumentwaardigheid van de panden in stand houden
Voorlopig resultaat: Stratumseind 95 en 101-105 zijn in 2009 grotendeels gesloopt (zonder vergunning). Om verder verval tegen te gaan en om eigenaar R. Daemen aan zijn belofte te houden om de kap van nr. 95 te herbouwen, wordt veelvuldig overleg gepleegd tussen de gemeente, de Van Abbestichting en R. Daemen.