Structuurvisie Eindhoven

Uit onze notulen:

2 november 2011

De structuurvisie van Eindhoven is uitgesteld.

18 mei 2011

Leden van de werkgroep Ruimtelijke kwaliteit zullen aanwezig zijn bij de discussie over de Stadsvisie 2040 op 26 mei a.s.

6 april 2011

Er komt een debat over de stadsvisie 2030, waarvoor wij een uitnodiging zullen krijgen.

26 mei 2010

Wordt voortgezet in de stadsvisie.

24 februari 2010

Een aantal amendementen (afkomstig van de Henri van Abbestichting) is in de visie opgenomen. Gesprekken over de structuurvisie met de diverse raadsfracties zullen volgen.

13 januari 2010

De structuurvisie is door de raad aangenomen. Van onze bezwaren is veel meegenomen. Een klein clubje van ons zal overleg plegen met Hans van den Oord.

1 oktober 2008

Er komt een structuurvisie op de stad. Die zou natuurlijk gereed moeten zijn voordat over hoogbouw kan worden gepraat.

Project: Structuurvisie Eindhoven
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: