’t Geveltje Jan van Lieshoutstraat

Uit onze notulen:

24 april 2019

De ontwikkelingen zien er positief uit. Wel wordt met enige zorg gekeken naar plannen voor een hoogbouw op de plaats van de Hema. Wat zal dat voor de ondergrond betekenen?

13 maart 2019

De voorzitter van de werkgroep Monumenten zal een mail sturen aan J. van de Meerakker en stelt dan een overleg voor in bijv. De Vooruitgang om te horen hoe de stand van zaken is.

19 december 2018

Het pandje aan de Jan van Lieshoutsraat is tijdelijk gesloten wegens bouwvalligheid. De eigenaar rekent op subsidie en een goedkope lening voor het herstel van de fundering.

10 oktober 2018

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de fundering van het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat. De eigenaar is nu goed bezig.

6 juni 2018

Er is door de Monumentenwacht een onderzoek ingesteld. Het rapport is in ons bezit. De eigenaar stelt nog een onderzoek in naar de fundering. De communicatie loopt nu goed.

25 april 2018

Over het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat is contact met de gemeente en ook met de familie c.q. eigenaar.

14 maart 2018

Het lijkt erop, dat we contact krijgen met de eigenaar van ‘t Geveltje aan de Jan van Lieshoutraat.

31 januari 2018

Jan van Lieshoutstraat 26, het “Geveltje” wordt bedreigd. We moeten dit in gesprekken met de gemeente en ook met de eigenaar aan de orde stellen. Dit mag geen tweede “Strijps kerkje” worden.

20 december 2017

De eigenaar zou op vakantie zijn, maar is ook onwillig. Hij wil in feite het pand – afgezien van de voorgevel – slopen.

15 november 2017

De eigenaar van het pandje aan de Jan van Lieshoutstraat reageert niet. Her wordt tijd voor wat stampij, mogelijk via het E.D.

30 augustus 2017

Wij pogen contact te krijgen met de eigenaar, die zijn telefoon niet opneemt.

Project: ‘t Geveltje Jan van Lieshoutstraat
Adres: Jan van Lieshoutstraat 26, Eindhoven
Bouwjaar:
17e eeuw (gevel uit 1711)
Probleem:
Het pandje staat op instorten en is sinds december 2018 gesloten en wordt gestut.
Doel: Het versterken en restaureren van het pand in overleg met de eigenaar en de gemeente.
Voorlopig resultaat: We hebben een goede samenwerking met de eigenaren, met name Juul, die mede namens de eigenaren, het beste voor heeft met het pandje. We hebben tevens een goed overleg met de gemeente. Er wordt toegewerkt naar een definitief resultaat, te weten het behoud en restauratie van een van de oudste panden in de binnenstad van Eindhoven, waarbij onder andere  gedacht wordt aan de reconstructie van de muurankers uit 1711.