TAC – Emmasingelkwadrant

Uit onze notulen:

13 maart 2019

De werkgroep Kunst doet onderzoek naar het verdwijnen van een muurschildering op het TAC-gebouw. Die muurschildering stamt uit de tijd dat daar het tijdelijke Van Abbemuseum gevestigd was en maakte onderdeel uit van een tentoonstelling van tekstwerken in de openbare ruimte. Dit was een initiatief van Peninsula i.s.m. het Van Abbemuseum.

13 maart 2019

Nog niet iedereen in het college van B&W is enthousiast genoeg over de plannen van het bestuur van het TAC om daar 1 ½ miljoen voor uit te trekken (uit de pot regiogelden). In die plannen blijven de twee “koppen” op de hoeken van het Ventosestraatje en het straatje zelf gehandhaafd. Minder fraai zijn de blokken in de Gagelstraat.

14 maart 2018

De plannen voor het Emmasingelkwadrant gaan naar de raad. Voor het behoud van het TAC is geld nodig.

15 november 2017

Voor wat betreft het Emmasingelkwadrant is inmiddels duidelijk dat de Ventoselaan herkenbaar moet blijven. De maximale hoogte van de hoogbouw op deze plaats is niet langer 85 meter.

11 oktober 2017

Er komt ook overleg over het TAC.

30 augustus 2017

De werkgroep wacht op een uitnodiging van het TAC om te komen praten over het Emmasingelkwadrant.

7 juni 2017

Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.

26 april 2017

Het gebied rondom de Steentjeskerk wordt door de gemeente niet bij de plannen betrokken. Wij pleiten bij de gemeente voor het behoud van de historische Gagelstraat, een atelierfunctie voor het TAC en een upgrading van de Ventoselaan.

15 maart 2017

Er is met J. Roijmans nog overleg over het behoud van een deel van het TAC-gebouw. Alleen het deel aan de Gagelstraat is interessant en zou volgens ons zoveel mogelijk behouden moeten blijven. Wij zijn door de directeur van TAC uitgenodigd om te komen kijken.

1 februari 2017

De bewoners van het Victoriaplein zijn bang dat bij een herverkaveling van het gebied, een stuk van het beoogde park sneuvelt. Bij de gemeente een plan om de Gagelstraat vanaf de Mathildelaan tot de Vonderweg recht te rekken. Daarmee zou het oude tracé verdwijnen dat voorkomt op de kaart van Van Deventer uit 1560. Op een deel van het oude tracé worden dan wooneenheden opgetrokken. Hierover moet worden gesproken met Jos Rooymans. We zullen op de meningsvormende vergadering van de gemeenteraad inspreken.

17 augustus 2016

Door de bouw op het toekomstige Victoriaplein zal het deel van de Gagelstraat tussen de Vonderweg en Mathildelaan verdwijnen, ofschoon dat op de culturele waardenkaart staat. Wel zal op het plein de oude loop zichtbaar worden gemaakt. Een oude boom op het terrein kan wel worden gehandhaafd.

6 juli 2016

Er zal overleg worden gepleegd met gemeente en de architect over het ontwerp bestemmingsplan Emmasingelkwadrant-Fellenoord met o.m. nieuwbouw aan de Gagelstraat en het TAC-gebouw. De Gagelstraat dreigt hier te verdwijnen, terwijl die op de Cultuurhistorische Waardenkaart staat. Ook hier kan de vraag worden gesteld, wat die bescherming in de praktijk betekent.

Project: TAC – Emmasingelkwadrant
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: