Tegelreliëfs van Peter Struycken op liftwanden van de stadhuistoren

Uit onze notulen:

13 maart 2019

De aanpak ligt voor, is bedacht en goedgekeurd door Arie van Rangelrooy en Struyken zelf. Die hebben ook een offerte ingediend, die ter goedkeuring bij de gemeente ligt. De werkgroep is geen actieve partij in dit proces, wij worden geïnformeerd over het verloop. En worden weer actief bij het eindoordeel. Zo is het ook afgesproken.

Project: Tegelreliëfs van Peter Struycken op liftwanden van de stadhuistoren
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: