Tegeltableau Van Abbemuseum

Bij de verbouwing van het Van Abbemuseum is door onze stichting met de architect afgesproken dat het tegeltableau in de nieuwbouw zou terugkeren. Momenteel is het tableau echter in de kelders terug te vinden op een plaats die voor het publiek niet toegankelijk is. Het schijnt een kostbare zaak te zijn om het tableau op een openbare plaats te plaatsen. Wellicht kunnen wij als Van Abbestichting met onze bescheiden financiële reserve een bijdrage in de kosten leveren.

Uit onze notulen:

28 augustus 2007

Het traditionele (sinds februari 2003) punt: ‘acties inzake HET tableau en het kunstwerk van Tinus van Bakel’, wordt geschrapt, omdat onze inzet – gezien de houding van het Museum – verloren moeite is.

5 juni 2007

Inmiddels is een brief ontvangen van het Van Abbemuseum. De directeur laat weten geen plaats te hebben gevonden voor HET tableau. De Henri van Abbestichting zal een plek zoeken en een voorstel doen aan B&W.

19 januari 2007

De Henri van Abbestichting blijft na de gemaakte afspraak de ontwikkelingen met het Tegeltableau volgen. Zij zal informeren naar de geschatte kosten van de verplaatsing. Ook zal ze proberen te achterhalen of de van Tinus van Bakel gekochte houtskooltekening van H. van Abbe nog aanwezig is en zo ja, of het mogelijk is deze permanent te exposeren.

12 december 2006

Oud-bestuurslid H. Verwiel liet ons weten dat bij het Van Abbemuseum een portret van H. van Abbe aanwezig moet zijn dat geschilderd is door Tinus van Bakel. Het zou een goede zaak zijn als dat een permanente plaats kreeg. Er wordt geïnformeerd.

31 oktober 2006

Het Van Abbemuseum heeft geen geld om het tableau te herplaatsen. Er wordt geïnformeerd wat de herplaatsing moet gaan kosten.

Project: Tegeltableau Van Abbemuseum
Adres: Bilderdijklaan 10, Eindhoven
Bouwjaar:

Probleem:
 tegeltableau staat nu in een kelder, geen goede plaats voor het tableau
Doel: verplaatsing van het tableau naar prominentere locatie in het museum
Actie: