Transformatie Deken van Somerenstraat

Uit onze notulen:

24 april 2019

In het plan voor de Nieuwe Bergen is veel ruimte voor het groen ingepland. Wordt dit realiteit?

29 augustus 2018

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de Deken van Somerenstraat.

14 maart 2018

Het ligt in de bedoeling de kunst aan de Deken van Somerenstraat te handhaven. De eigenaar heeft contact met de kunstenaar.

31 januari 2018

De buurt is door de projectontwikkelaar uitgenodigd. P. van der Grinten zal daar als bewoner heen gaan. Er komt een klankbordgroep waarin de buurt zitting kan nemen.

15 november 2017

Er is contact gewest met Stam & De Koning over de Deken van Somerenstraat en de Tivolikerk. De plannen voor het eerste project moeten nog verder worden uitgewerkt.

11 oktober 2017

Er is een afspraak met SDK voor overleg over de bouw aan de Deken van Somerenstraat.

30 augustus 2017

De werkgroep heeft een uitnodiging van Stam De Koning om te praten over het plan Deken van Somerenstraat, dat door de buurt en de gemeente is uitgekozen.

7 juni 2017

Er is nog steeds een gebrek aan transparantie. De betrokken ontwikkelaars hebben in feite
nog steeds een zwijg- en geheimhoudingsplicht. Er komt nog overleg met de buurt. Ook wij
willen bij dat gesprek aanwezig zijn. Op 27 juni wordt gesproken over de keuze.

26 april 2017

Er is nog steeds een gebrek aan transparantie. De betrokken ontwikkelaars hebben een
zwijg- en geheimhoudingsplicht.
Er is desondanks een oriënterend overleg geweest met een van de partijen die mogelijk het
gebied gaat ontwikkelen. Binnenkort volgt een gesprek met een andere partij. De drie door
de gemeente geselecteerde partijen moeten voor einde mei een verder uitgewerkt plan gereed
hebben.

15 maart 2017

In tegenstelling tot de beloften na de gang van zaken bij het TD-gebouw is er ook bij de plannen voor de Deken van Somerenstraat geen transparantie. De gemeente kiest drie plannen uit, die ter inzage zullen komen. Wij, noch het buurtcomité krijgen inzage in de overige.

1 februari 2017

Naar aanleiding van een afbeelding in de krant wordt opgemerkt, dat het zaak is alert te zijn
op de plannen voor de plek van het voormalige Politiebureau op de hoek van de Deken van
Somerenstraat en de Grote Berg.

21 december 2016

De groep heeft kennisgenomen van de plannen van Stam & De Koning met het complex aan
de Deken van Somerenstraat. Wij zullen een reactie geven met een aanvulling op de kaders
die door de gemeente zijn gesteld. Er is bezorgdheid over de toename van het verkeer in de
stad door de groei van het aantal hoogbouwprojecten.

Project: Transformatie Deken van Somerenstraat
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat: