TU/e-terrein en Structuurschets

Uit onze notulen:

29 augustus 2018

De TU/e wil af van de polynormwoningen op het terrein. Waar kunnen die heen?

6 juni 2018

Wij zijn tevreden met de hoogbouwplannen bij de Bunker.

14 maart 2018

De plannen voor de toren bij de bunker zien er goed uit.

31 januari 2018

De Bunker aan de J..F. Kennedylaan zal een toren krijgen van ca. 100 meter hoog. Op 17 februari volgt weer een informatieavond aan de buurtbewoners.

30 augustus 2017

De TUe organiseert in het kader van het 60-jarig bestaan een serie lezingen over bouwen en herbestemmen. Daarbij komt ook de vraag aan de orde: Hoe kan cultureel erfgoed het aanzicht van een stad versterken? Wij zijn uitgenodigd een bijdrage te leveren, die kan handelen over onder andere religieus erfgoed.

1 februari 2017

De Stichting Wederopbouw erfgoed neemt het voortouw bij de inspraak inzake de plannen
voor een toren bij de bunker. Belangrijk is de verhouding tussen de bunker en de nieuwe
toren.

21 december 2016

Wij zetten vraagtekens bij het inkorten van de toren bij de bunker tot 75-85 meter. Een hogere, slanke toren lijkt meer gewenst.

21 december 2016

Tijdens een informatiebijeenkomst over de plannen die TU/e en gemeente hebben met de
“Bunker” aan de J.F. Kennedylaan werd door het merendeel van de aanwezige buurtbewoners
negatief gereageerd op de geplande torenflat en de plaats daarvan. Het ontstaan van
een nieuwe bouwput, parkeren en vervuiling waren ook onderwerpen van ergernis. Er is een
vervolggesprek gepland.

28 september 2016

Het bestuur van de TU/e is akkoord gegaan met de plannen om naast en gedeeltelijk over De
Bunker een 100 meter hoog gebouw te zetten. De gevels van het gebouw zullen (als de
plannen worden goedgekeurd), als je naar boven kijkt, een lichte tordering krijgen. Het is nog
niet duidelijk hoe dit pand er definitief gaat uitzien. Wij wachten af. Er is nog geen vervolgafspraak
met de TU/e. De Bunker is inmiddels verkocht aan Fontys.

17 augustus 2016

Er komt een gesprek met de TUe over de Bunker. Namens ons zal de eerdere werkgroep
deelnemen. Wij steunen de Stichting Wederopbouw die wij het voortouw geven.

6 juli 2016

De TU/e heeft laten weten met ons te willen praten over de Bunker.

20 januari 2016

De TUE wil de bunker graag kwijt aan de gemeente. Er zijn nog twee kandidaatontwikkelaars
over, maar het is niet bekend wie dat zijn. In tegenstelling tot wat zij in een
eerder overleg hebben verklaard, wil de TUe naast de bunker een hoogbouw laten optrekken.

2 december 2015

Er is een brief uitgegaan naar de TUe over de plannen voor de bunker. Wij hebben al met
twee mogelijke ontwikkelaars gesproken, binnenkort volgt de derde.

2 december 2015

De raad heeft via een motie gevraagd de panden aan de Willemstraat, de
bunker en het Karregat op de monumentenlijst te plaatsen.

28 januari 2015

De TUe heeft een vergunning aangevraagd en gekregen om (delen van) de gevels te slopen, terwijl nergens bleek, wat er gesloopt zou gaan worden.

3 december 2014

Het zou een goede zaak zijn als de Bunker bescherming kreeg.

19 september 2012

De ontwikkelingen op het TU/e-terrein worden gevolgd. De W-hal is goed ingepast in het complex. Er is een presentatie geweest waar de plannen uiteen zijn gezet. Dat zag er goed uit met een groene loper, een verkeersplan. Ingrepen aan belangrijke gebouwen zullen pas worden gedaan nadat eerst een cultuurhistorisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

26 mei 2010

De projectgroep is tevreden over de ontwikkelingen op het TU/e-terrein. Bijna al onze voorstellen zijn overgenomen in het plan van aanpak.
De voorzitter heeft over het bestemmingsplan TU/e een brief verzonden aan de gemeente. Voorlopig zullen van onze zijde geen activiteiten volgen.

24 februari 2010

De plannen verlopen positief, de gemeente werkt momenteel aan een bestemmingsplan voor dit hele gebied.

13 januari 2010

De plannen verlopen positief.

19 mei 2008

Op verzoek van de gemeente Eindhoven en de TU/e is door architect Joost Ecktor in samenwerking met architect Van Stigt een onderzoek uitgevoerd naar de te behouden delen van de W-Hal. Verder is het overige gebied van het universiteitsterrein in kaart gebracht. Het ontwerp voor de nieuw- en herbouw is inmiddels gepresenteerd, en door alle betrokken partijen (waaronder de HvA en de Stichting Wederopbouwerfgoed) positief ontvangen. Dat betekent vermoedelijk: handhaving zonder monumentenstatus.

9 april 2008

Op verzoek van de gemeente Eindhoven en de TU/e is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke delen van de W-Hal zou moeten worden behouden. Verder is het overige gebied van het universiteitsterrein in kaart gebracht. Het ziet er naar uit dat belangrijke delen van de W-Hal zullen worden geïntegreerd in een eventuele nieuwbouw. Het blijft wel zaak om een en ander kritisch te blijven volgen.

11 maart 2008

Er wordt overlegd over een plan dat voor alle partijen acceptabel is.

20 november 2007

Tijdens de bijeenkomst in en over de W-hal is ten overvloede nog eens duidelijk geworden dat het TU/e-bestuur het gebouw – hoe dan ook – wil slopen. Intussen is ook steeds duidelijker geworden hoe belangrijk het gebouw is. Ondanks de te jonge leeftijd is het pand door de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven aangemeld bij de Rijksdienst, die het verzoek ook in behandeling heeft genomen. Het is nu dus voorbeschermd, ofschoon dat bij de gemeente nog niet overal duidelijk is. Het College van B & W heeft nog geen standpunt bepaald, maar wacht (volgens afspraak tussen TU/e en B&W) op resultaten van het onderzoek, die begin maart 2008 worden voorgelegd.

9 oktober 2007

Wij hebben er nogmaals bij B & W op aangedrongen de W-Hal op de lijst te zetten. De hal heeft daardoor voorbescherming. Op 29 oktober om 20.00 uur is er in de hal een openbaar debat waarbij iedereen welkom is. Ook M. Fiers zal daar aanwezig zijn.

22 juli 2007

Brief wordt naar B&W gestuurd.

17 juli 2007

De Henri van Abbestichting is voorstander om acties tegen sloop van de W-hal te steunen. Als een sloopvergunning wordt aangevraagd, kan die niet worden afgewezen, omdat het pand niet beschermd is. Ofschoon het pand te jong is voor de rijkslijst, wil ook de rijksdienst dat het pand bewaard blijft, omdat het nog het enige pand van dit type in Nederland is. Wij zullen deze zaak ter sprake brengen tijdens het bezoek van wethouder Fiers. Er wordt gesteld, dat als een sloopvergunning wordt aangevraagd, wij een voorlopige voorziening kunnen vragen, omdat er sprake is van bedreiging. De Henri van Abbestichting zal B&W intussen een brief sturen.

19 september 2006

Er is een overeenstemming tussen de gemeente en de TU/e over de monumenten daar. De TU/e zorgt voor een cultuurhistorische beschrijving. De gemeente heeft wel een termijn gesteld.

6 februari 2006

Het streven van de Stichting Wederopbouw Erfgoed is er op gericht dat het auditorium, het hoofdgebouw en het ketelhuis met de schoorsteen nog dit jaar op de gemeentelijke lijst worden geplaatst. De GMC heeft nog een aantal vragen t.a.v. de cultuurhistorische waarde van het hele complex en de rol van architectenbureau OD 205. De stichting werkt hieraan. Intussen is er op de TU/e een scheiding van
geesten ontstaan. Niet iedereen staat zonder meer achter de botte afwijzing van een monumentenstatus door het bestuur. Natuurlijk begrijpt zowel de stichting als de GMC dat de gebouwen binnen de universitaire wereld goed moeten kunnen functioneren.

Project: TU/e-terrein en Structuurschets
Adres: Den Dolech 2
Bouwjaar:
 vanaf 1956
Probleem:

Doel:
Resultaat: