Van Abbemuseum

Sigarenfabrikant Henri van Abbe heeft in 1935 dit museum aan de stad Eindhoven geschonken. Al in de vroege jaren ’90 van de vorige eeuw werden plannen ontwikkeld om dit gebouw in een moderne nieuwbouw te laten opgaan. Zo zou bijvoorbeeld het markante torentje uit het zicht verdwijnen. Deze plannen waren overigens gemaakt zonder de familieleden Van Abbe ook maar enigszins in kennis te stellen van de ontwikkelingen. In 1992 is een actiegroep tot behoud van het Van Abbemuseum opgericht met Wisse Dekker als voorzitter. Het doel van deze groep was het bewaren van het uiterlijk van het bestaande museum. In 1993 werd de actiegroep omgevormd tot de Henri van Abbestichting. Na een strijd van een aantal jaren, die onder andere gevoerd werd bij de bestuursrechter, en zelfs bij de minister, heeft de stichting het pleit gewonnen. Het nieuwe museum werd voor een deel achter het bestaande gebouwd.

De Henri van Abbestichting is na de overwinning niet opgeheven, maar zet zich tegenwoordig in voor bescherming van bedreigde monumentale gebouwen en objecten in en rondom Eindhoven.

Uit onze notulen:

11 maart 2008

B&W hebben besloten dat het Van Abbemuseum een reclame op zijn voorgevel mag aanbrengen, indien dit een kunstwerk is en de GMC geen bezwaar heeft. De maximale termijn voor zo’n reclame is vier maanden.

28 augustus 2007

Er is een verzoek ingediend om een lichtreclame te mogen aanbrengen aan de zijde van de Bilderdijklaan. De bestuursleden van
de Henri van Abbe Stichting hebben in meerderheid geen bezwaar tegen tijdelijke reclame-uitingen, indien die tenminste het monument niet beschadigen.

17 juli 2007

Er is een bouwvergunning aangevraagd voor de reclame op het Van Abbemuseum. Het museum moet gelegenheid krijgen reclame te maken. De Henri van Abbestichting vraagt zich af of een dergelijke reclame inderdaad nodig is. Zij zet daar haar vraagtekens bij.

5 juni 2007

Een deel van de gevel van het Van Abbemuseum is bedekt door een reclameplaat, die afbreuk doet aan het monument. De Henri van Abbestichting schrijft daarover een brief aan de GMC en aan de wethouder. Voor zo’n plaat lijkt een monumentenvergunning nodig.

Project: Van Abbemuseum
Adres: Bilderdijklaan 10, Eindhoven 
Bouwjaar:
 1935 
Probleem:
 museum dreigde onder nieuwbouw volledig te verdwijnen
Doel: behoud architectuur- en cultuurhistorische waarde
Resultaat: Het museum is niet gesloopt, maar geďntegreerd in de nieuwbouw. Het pand is na een strijd van ca. 3 jaar op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.