Ventoseflat

De leegstaande sigarenfabriek van Van Gardinge & Co. werd in 1928 omgebouwd tot het eerste flatgebouw van Eindhoven in de stijl van het Nieuwe Bouwen. Deze combinatie van oorsprong en stijl is uniek. Momenteel zijn er plannen om de woonfunctie van de Ventoseflat te combineren met andere functies. De Van Abbestichting houdt samen met de stichting Lichthof Eindhoven alle wijzigingsplannen nauwgezet in de gaten.

Uit onze notulen:

23 januari 2013

Er wordt een afspraak met W. Beelen gemaakt voor een bezoek aan de Ventoseflat. Zoals nu bekend is, is bij de verbouwing een karakteristieke trappartij verdwenen.

12 december 2012

De Ventoseflat was bij het faillissement van de aannemer voor 80% klaar.

18 mei 2011

Met de renovatie, of restauratie is begonnen.

12 januari 2011

De verbouwing zal in overleg met de bewoners worden uitgevoerd. De nieuwbouwplannen die waren gemaakt voor het achterterrein (met o.a. een hoge woontoren) zijn in de ijskast geplaatst.

7 november 2010

Arie van Rangelrooy van architecten En-En is supervisor voor het renovatieproject. De oude kleuren en tegeltableaus komen terug en de gedraaide (getordeerde) schoorsteen aan de achterzijde zal weer de oude hoogte krijgen. Een mooi trapportaal uit de jaren ’30 zou moeten worden opgeofferd. Daar zullen wij tegen protesteren.

22 september 2010

Pieter de Jong, een van de bewoners van de Ventoseflat heeft bezwaren tegen het wegbreken van oude trappartijen in de oostzijde van de flat. Wij zullen contact opnemen met de gemeente om hierover van gedachten te wisselen.

26 mei 2010

De gemeente zal binnenkort de restauratie laten aanbesteden.

13 januari 2010

Plannen voor verbouwing worden gemaakt. Vooral blijven letten op handhaven van de sheddaken (schuurtjes) aan de achterzijde.

18 november 2009

Er komen bouwplannen. Project in de gaten houden!

30 september 2009

Er gaan geruchten dat de Ventoseflat toch gesloopt wordt.

Project: Ventoseflat
Adres: Mathildelaan/Gagelstraat/Ventoselaan, Eindhoven
Bouwjaar:
 als vleugel van de sigarenfabriek Van Gardinge gebouwd in de jaren ’10 van de 20ste eeuw, verbouwd tot woonflat in 1928 (rechterdeel) en ca. 1930 (linkerdeel)
Probleem:
 De monumentwaardigheid dreigt door verbouwingen (oa. van winkels) aantgetast te worden.
Doel: ervoor zorgen dat de monumentwaardigheid van het gebouw intact blijft
Voorlopig resultaat: Vanwege vervelende berichten in de krant over mogelijke sloop wordt dit project in onze vergaderingen besproken. We houden de vinger aan de pols.