Verpaupering

Uit onze notulen:

19 december 2018

R. Aarts is nog doende met de nota over de verpaupering.

10 oktober 2018

Er is contact met Remon Aarts over de notitie verpaupering. Wij zullen nog voorbeelden aandragen, w.o. de Steentjeskerk.

18 juli 2018

Naar aanleiding van de nota van Remon Aarts over de verpaupering van monumenten is in de werkgroep gediscussieerd over de betekenis van termen als verpaupering, verloedering, redelijke eisen van welstand, karakteristieke panden e.d. Wij zullen samen met de Stichting Wederopbouw praten over onze standpunten. Daarna zullen we separaat een reactie naar de gemeente sturen. Duidelijk is dat voor het handhaven van de regels uitbreiding nodig is van de capaciteit van Handhaving.

6 juni 2018

Een van onze deelnemers maakt een opmerking over de verloedering van een pand aan de Geldropseweg, naast de apotheek, vlakbij het Stratumseind. Is daar vergunning voor verleend? Navragen bij T. van Lokven.

Project: Verpaupering
Adres:
Bouwjaar:
Probleem: 

Doel:
Resultaat:

 • Raadsvragen CDA m.b.t. Monumenten in gevaar
  16 mei 2021

  Raadsvragen CDA m.b.t. Monumenten in gevaar

 • Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen
  4 mei 2021

  Brief aan B&W en de gemeenteraad m.b.t. verpaupering monumentale gebouwen

 • Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. verloedering
  13 april 2021

  Beantwoording raadsvragen CDA m.b.t. verloedering

 • Reactie aan mevrouw Van der Vliet m.b.t. zorgen verpaupering pand Körmeling
  5 juni 2019

  Reactie aan mevrouw Van der Vliet m.b.t. zorgen verpaupering pand Körmeling

 • Mail naar T. van Lokven, gemeente Eindhoven, m.b.t. airco Geldropseweg 5
  6 juni 2018

  Mail naar T. van Lokven, gemeente Eindhoven, m.b.t. airco Geldropseweg 5