Villa Eikenoord, Aalsterweg 310

Uit onze notulen:

17 augustus 2016

Besloten wordt de Van Abbepenning toe te kennen aan mevrouw M. Slaats voor het restauratie van Villa Eikenoord. De penning zal t.z.t. worden overhandigd door onze erevoorzitter W. Wernink.

25 mei 2016

Eikenoord wordt genomineerd voor de Van Abbe-penning. De gebruiker zal in kennis worden gesteld en verzocht ons in de gelegenheid te stellen het pand met enkele personen te bezoeken.

Project: Villa Eikenoord, Aalsterweg 310
Adres: 
Aalsterweg 310, Eindhoven
Bouwjaar:

Probleem: De villa ligt op het beoogde tracé van de HOV-lijn en komt daardoor mogelijk in de verdrukking. Diverse partijen sturen aan op sloop van het monument.
Doel: Behoud van de villa en herbestemmen ervan
Voorlopig resultaat: