Vrijstraat 21

In 2001 werd, onder leiding van bouwhistoricus Jan van der Hoeve uit Utrecht, dit achterhuisje van automatenhal Toy Toy aan de Vrijstraat 21 bouwhistorisch onderzocht en geschat op een bouwjaar van ca. 1600. Het huis bevat onder andere een complete kapconstructie uit die tijd. Panden met deze leeftijd zijn voor Eindhoven zeer bijzonder te noemen.

Uit onze notulen:

13 november 2013

De achterbouw van Vrijstraat 21 (Toy Toy) blijkt een dakkap uit de 16e of 17e eeuw te hebben en is daarom een kenmerkend pand in de betekenis die het bestemmingsplan daaraan geeft.  Het pand wordt nu bedreigd. Er wordt geprobeerd contact op te nemen met de eigenaar om hem op de waarde te wijzen en suggesties te doen voor restauratie.

Project: Vrijstraat 21
Adres: Vrijstraat 21, Eindhoven
Bouwjaar:
 ca. 1600
Probleem:
 historisch erfgoed van de stad Eindhoven, onbeschermd
Doel: bescherming door plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst
Resultaat: pand is in 2007 uiteindelijk niet op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst, omdat de monumentencommissie van oordeel was dat het pand qua monumentale waarde te fragmentarisch was en dat de 17e-eeuwse achterbouw niet paste bij de doelstelling van het beleid.