Vrijstraat 26-28

Vrijstraat 26:
Dit gebouw was van oorsprong een bakkerswinkel/lunchroom. Het werd gebouwd in 1909 als hoekpand met de Vijksteeg. De achterbouw van het pand dateerde uit 1881. In verband met de bouwplannen van het winkelcentrum De Admirant werd besloten de Vijksteeg te verbreden. Daarvoor werd cinema Parisien opgeofferd. De gevel aan de Vijksteeg van het pand Vrijstraat 26 was volgens de projectontwikkelaar niet representatief. Daarom werd in 2005 besloten het gehele pand af te breken. Het aanzicht in de Vrijstraat is in 2008 identiek herbouwd, waarbij enige geschiedvervalsing plaatsvond, omdat de originele hardstenen plaat met jaartal 1909 is gekopieerd. De Van Abbestichting betreurt het dat het oude pand niet bewaard is gebleven, maar waardeert het uiterlijk van het nieuwe pand positief.

Vrijstraat 28:
Op de foto zien we een onderdeel van de gaaf bewaarde kapconstructie van het pand Vrijstraat 28 (voorheen Bart Smit). De leeftijd van dit pand wordt door de Utrechtse bouwhistoricus Jan van der Hoeve geschat op circa 1590. Terecht dan ook, dat dit pand vrij snel na de bouwhistorische ontdekking in 2001 de gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen. Alle vloeren, tussenmuren en overige bouwonderdelen waren op dat moment nog origineel. De Henri van Abbestichting waardeerde dit pand als een van de gaafst bewaard gebleven monumenten uit het verleden.
Het pand werd rond 2006 aangekocht door huisjesmelker Bollen uit Helmond. Deze was alleen geïnteresseerd in geld. Het monumentale pand interesseerde hem niet.

De Van Abbestichting heeft overwogen aangifte te doen bij de politie van een strafbaar feit, omdat de eigenaar illegaal sloopwerkzaamheden in een gemeentelijk monument heeft uitgevoerd. Uiteindelijk is gekozen voor overleg met de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en toezicht.

Uit onze notulen:

12 december 2012

De eigenaar wil het pand verkopen aan Mebaverdi en beweert dat hij een vergunning heeft gekregen om de verdieping(en) te verbouwen tot een viertal appartementen. Het enige waardevolle aan dit 17e-eeuwse pand is inmiddels alleen nog de eiken dakconstructie. Wij moeten voorkomen dat dit dak wordt aangetast om ramen te kunnen aanbrengen.

21 juli 2010

Het pand kan voorgedragen worden als inbreng voor de Stichting stadsherstel. Misschien kan dan nog iets van de oude restanten bewaard worden.

26 mei 2010

Deze week gezien dat er appartementen op de eerste verdieping worden gebouwd.

14 april 2010

In december 2009 is er een overleg ter plaatse geweest met wethouder Fiers, de projectleider van de gemeente, Wim Beelen (monumentenzaken gemeente Eindhoven) en enkele leden van de Henri van Abbestichting. Dit naar aanleiding van de erbarmelijke staat van het gebouw dat scheef staat en naar rechts helt. De gemeente heeft daags erna een afspraak gehad met de aannemer van de ontwikkelaar waarin de volgende eisen zouden worden gesteld: De aangelegde betonnen kelder van het oude pand moet gaan dienen als basis en steun voor de daarboven te bouwen verdiepingen (nieuw pand in een oude schil). De bestaande muren moeten verankerd worden in de betonnen constructie. De voorgevel van het pand -m.u.v. de pui- zal zo goed mogelijk hersteld worden.
Begin april 2010 is nog steeds geen nieuwe aanvraag tot verbouwing ingediend, maar er is wel geconstateerd dat er inmiddels een nieuwe betonnen vloer tussen de begane grond en de eerste verdieping is aangebracht. Volgens de gemeente zou dit in overeentemming zijn met de bouwvergunning die reeds in 2008 verleend is. Op 13 april is er bij de gemeente een nieuwe aanvraag binnengekomen. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

13 januari 2010

In november met gemeenteambtenaar de panden bezocht. Er zijn gesprekken met de architect van Bollen gaande. De gemeente eist dat de constructie voor een belangrijk deel wordt gedragen door de betonnen bak van de kelder. De voorgevel wordt in oude staat hersteld. De 17e-eeuwse kapconstructie wordt gespaard en waar nodig hersteld. Overleg met Toezicht handhaving blijft.

1 juli 2009

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Virginisch Schip in de Vrijstraat, het pand aan de Europalaan 150 en het Paulushuis aan de Strijpsestraat wordt besloten aangifte te doen tegen de resp. eigenaars en tegen de gemeente. De eigenaar van het monument (op instorten) aan de Vrijstraat heeft van de gemeente toestemming gekregen op de benedenverdieping een winkel te vestigen. Wel moet van te voren archeologisch onderzoek worden gedaan. Maar dat is – gezien de toestand van het pand – levensgevaarlijk. Nico Arts is gewaarschuwd.

14 mei 2009

De gemeente heeft, in tegenstelling tot wat werd gedacht, geen aangifte gedaan van de inwendige sloop van het monumentale pand aan de Vrijstraat. Besloten wordt dat onze Stichting in dergelijke gevallen voortaan zelf aangifte zal doen.

11 maart 2009

Omtrent de ‘mishandeling’ van Vrijstraat 28 zal een brief door het bestuur worden gestuurd naar B&W.

11 maart 2008

De Henri van Abbestichting heeft via de gaten in de voorgevel van het pand geconstateerd dat de laat 16e-eeuwse balklagen en tussenmuren geheel verdwenen zijn. De stichting vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. De eigenaar heeft immers zonder sloop- of monumentenvergunning gehandeld! We wijzen een vinger in de richting van de gemeente Eindhoven en we vinden dat de gemeente een veel actiever beleid zou moeten voeren als het gaat om panden met de monumentenstatus. Een nieuwe eigenaar zou van deze status op zijn minst op de hoogte moeten zijn. Wij betwijfelen of dit hier het geval is geweest.

9 januari 2008

Het oude pand ‘t Virginisch Schip op de hoek van de Vijksteeg is door eigenaar Bollen uit Helmond intern dusdanig toegetakeld, dat er nauwelijks iets monumentaals aan over is. Hij hoeft in elk geval niet meer bang te zijn dat het pand de monumentenlijst nog haalt. Het is in Eindhovens niet de eerste keer dat een projectontwikkelaar bewust een monument verwoest en het zal vast ook niet de laatste keer zijn, zolang er aan te verdienen valt en er door de gemeente in feite niet tegen wordt opgetreden.

27 februari 2007

Er zijn zorgelijke ontwikkelingen op monumentengebied. Een Helmondse projectontwikkelaar laat het pand het Virginisch Schip (Bart Smit) aan de Vrijstraat bewust zo verloederen dat het straks rijp is voor de sloop. De Henri van Abbestichting zal proberen aan deze ontwikkeling bekendheid te geven in de pers. De Henri van Abbestichting schrijft een brief aan het gemeentebestuur over de verloedering van het pand.

12 december 2006

De gemeente heeft de heer Bollen aangezegd de het pannenloze dak af te dekken. Dat is inmiddels gedeeltelijk gebeurd.

31 oktober 2006

De eigenaar wil Het Virginisch Schip op nr. 28 slopen. Om een beslissing te forceren, heeft hij de pannen van het dak gehaald, waardoor regen en wind vrij spel hebben op het eeuwenoude zoldergebint. Besloten
wordt om de gemeente te informeren, zodat die de eigenaar (de heer Bollen uit Helmond) kan doen dwingen de situatie te herstellen.

19 september 2006

Er is aandacht gevraagd voor het gevaar dat het verloederende pand Vrijstraat 28 met zijn bijzonder oude kapconstructie ook nog wordt gesloopt. Het pand heette vroeger het ‘Virginisch Schip’ en heeft een rijke historie uit de tijd toen de eigenaars er nog trots op waren.

Project: Vrijstraat 26 en 28
Adres: Vrijstraat 26 en 28, Eindhoven
Bouwjaar:
 Vrijstraat 26: 1910 (voorbouw) en 1881 (achterbouw), Vrijstraat 28: ca. 1590 en 1863
Probleem:
 Nr. 26 werd met sloop bedreigd, nr. 28 werd verkocht aan een huisjesmelker, gevaar voor sloop en vernieling.
Doel: behoud van de panden door plaatsing op de Gemeentelijke Monumentenlijst
Voorlopig resultaat: Vrijstraat 28 is in 2002 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Vrijstraat 26 is in 2005 gesloopt. Nr. 28 is in 2007/2008 intern grotendeels gesloopt. Onze stichting heeft regelmatig overleg met de gemeente over de deplorabele toestand van nr. 28.