Vrijstraat 6-8

De gemeente heeft een reguliere bouwvergunning afgegeven voor deze panden, ondanks het feit dat nummer 6 (sinds februari 2009) een gemeentelijk monument is. De Van Abbestichting heeft de gemeente hier opmerkzaam op gemaakt, waarna de vergunning is ingetrokken. De eigenaars dienen nu opnieuw een (monumenten-)vergunning aan te vragen.
Projectontwikkelaar R. Daemen is van plan het interieur van Vrijstraat 8 te verbouwen om er appartementen in te vestigen. Daarbij is hem de mogelijkheid geboden deze verbouwing samen met nr. 6 (andere eigenaar) uit te voeren. Door de verbouwing zullen zowel de eerste verdieping en de zolder van beide panden volledig worden verbouwd. Omdat de eerste verdieping van Vrijstraat 6 zowel balklagen als interieurafwerking heeft die dateren tussen 1600 en 1874, zullen deze monumentale onderdelen vernield worden. Tijdens een overleg tussen R. Daemen, de gemeente en de Henri van Abbestichting is duidelijk gemaakt welke onderdelen monumentwaardig zijn. De balklagen zullen niet worden afgebroken, maar daarop zal een extra vloer worden aangebracht. Lambriseringen, deur- en raamkozijnen en de open haard zullen niet worden weggebroken (hetgeen oorspronkelijk wel de bedoeling was van Daemen). Aan de straatzijde, op de zolderverdieping, zullen de aangetaste muurbalken en kap-onderdelen worden vervangen. De schoorstenen in beide panden mogen afgebroken worden, met uitzondering van de delen die boven de kap uitsteken. R. Daemen heeft de gemeente verzocht spoed te zetten achter een nieuw aan te vragen monumentenvergunning.

Uit onze notulen:

18 mei 2011

Er is een aanvraag binnengekomen voor het verbouwen en uitbreiden van winkels op dit adres. T.b.v. kantoor en 4 appartementen. Naar onze mening gaat alles op dit moment zoals afgesproken. Blijven controleren!

7 november 2010

De kap is met toestemming van de gemeente verwijderd omdat de constructie veel te licht was. De oorspronkelijke balklagen blijven echter liggen. De kamers aan de voorzijde worden volgens afspraak niet verbouwd maar evt. verbeterd, en houden dus hun oorspronkelijke 19e-eeuwse staat. Het 19e-eeuwse behang bij de schouw is opgeknapt.

21 juli 2010

Ons bezwaar tegen de bouwvergunning (zonder monumentenvergunning) loopt nog. Contact opnemen met W. Beelen van de gemeente, zodra hij terug is van vakantie.

26 mei 2010

Op Vrijstraat 6 zit momenteel een tijdelijke winkel.

14 april 2010

Overleg tussen onze stichting, de eigenaar/aannemer en de gemeente heeft als resultaat dat de bouwkundige oplossingen in beide panden tot tevredenheid van alle partijen zullen worden afgewerkt. De monumentale kamer op de 1e verdieping aan de voorzijde zal geheel buiten de verbouwing gelaten worden. De schoorstenen op de bovenste verdieping van nr. 8 (geen monument) mogen worden weggehaald.

24 februari 2010

Op 19-02 heeft overleg in de beide panden plaatsgehad tussen eigenaar Van Empel, Wim Beelen (gemeente) en leden van de Henri van Abbestichting. De bouwplannen zijn op alle punten aangepast aan onze eisen en voorkeuren. De tekeningen en alle details zullen door de architect (in veelvoud) aan de gemeente worden afgegeven.

13 januari 2010

Overleg met projectontwikkelaar Daemen en zijn architect loopt. Nieuwe bouwplannen zijn ingediend en volgens de gemeente volgens verwachting. Wij zullen onze mening hierover binnenkort kunnen geven.

Project: Vrijstraat 6-8
Adres:
 Vrijstraat 6 en 8, Eindhoven
Bouwjaar:
 nr. 6: 1883 met 17e-eeuwse kern, nr. 8: 1883
Probleem:
 dreiging voor afbraak van delen van de 17e-eeuwse balklagen en de 19e-eeuwse interieurafwerking, zoals deurlijsten en kozijnen
Doel: Behoud van de waardevolle monumentale onderdelen van het pand
Voorlopig resultaat: We hebben interne sloop van de panden kunnen voorkomen door contact tussen projectontwikkelaar R. Daemen, de gemeente en de Van Abbestichting. Nieuwe bouwplannen volgen.