Wijk Lakerlopen

Lakerlopen was een bijzonder aardig ‘tuindorp’ met een achttal types woonhuizen, soms voorzien van trap-, hals- of topgevels. Ook was er plaats voor negen winkels en twee poortgebouwen. De Kempensebaan vormde met zijn groenstrook het hart van de wijk. De woningen zijn ontworpen door stadsarchitect Louis J. P. Kooken (1867-1940) onder invloed van de architect Jos Th. J. Cuypers. De bouw van de huizen werd in drie fases gerealiseerd. 100 huizen in 1921, 135 huizen in 1922 en 76 huizen in 1923. De oplevering van de huizen leverde aanvankelijk nogal wat problemen op omdat de Eindhovense aannemer Andreas Jacobus Learbuch inferieure materialen gebruikte. Ook leverde de nog niet in zijn geheel gerioliseerde Lakerloop een ondraaglijke stank op.
In de voorgevel van het zuidelijke poortgebouw, uit 1923, is een Madonnabeeld geplaatst en in de daartegenover gelegen gevel van het noordelijke poortgebouw, uit 1920, is een St. Josephbeeld geplaatst, samen het symbool van het rooms katholieke gezinsideaal.
Op de foto zien we het noordelijke poortgebouw aan de Bosboomstraat-Van Dijckstraat uit 1920.

Uit onze notulen:

5 juni 2007

Een actievoerder heeft gevraagd om assistentie bij het redden van een poortgebouw aan de Kempensebaan. Besloten wordt hier niet op in te gaan, omdat de G.M.C. het gebouw al heeft afgeschreven. Wel is misschien mogelijk nog wel het laatste restje van het tracé van de oude Veestraat te redden van de stadsvernieuwing. De Veestraat liep vroeger vanaf  ‘t Hofke via de huidige Tongelresestraat in de richting van het Eindhovensch Kanaal. De huidige straat is het laatste restje. De straat wordt al
in 1398 genoemd; de naam is daarmee een van de oudste Eindhovense straatnamen. De straat dankte zijn naam aan de Tongelrese veemarkt en vormt de laatste zichtbare herinnering daaraan.

Project: Wijk Lakerlopen
Adres: wijk Lakerlopen, Eindhoven
Bouwjaar:
 poortgebouwen uit 1920 en 1923
Probleem:
 belangrijke elementen uit deze wijk dreigen door sloop verloren te gaan
Doel: behoud van beeldbepalende elementen (poortgebouwen en pleintjes)
Resultaat: Enkele woningen en het poortgebouw uit 1920 zijn behouden en op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.