Wilhelminaplein

De stichting heeft sloop kunnen voorkomen van de nrs. 10, 11 en 12. Men wilde het dubbelpand 10-11 slopen om de ruimte achter dit pand te bebouwen met starterswoningen. Vervolgens was de projectontwikkelaar van plan de gevel weer in zijn originele staat te herstellen. In de praktijk gaat dat altijd gepaard met keuze voor andere steensoorten en wijzigingen in materiaalkeuze voor ramen en deuren. Bovendien kunnen we dan absoluut niet meer spreken van een historisch en monumentwaardig pand.
De nummers 10-11 zijn in februari 2006 op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. Sloop is hiermee voorkomen.

De Van Abbestichting heeft overwogen aangifte te doen bij de politie van een strafbaar feit, omdat de eigenaar illegaal verbouwingswerkzaamheden aan de monumentale zijgevel van zijn gemeentelijk monument heeft uitgevoerd. Uiteindelijk is gekozen voor overleg met de gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningen en toezicht.

De Van Abbestichting heeft inmiddels gesproken met de gemeentelijke afdeling die belast is met toezicht en handhaving. Deze erkent niet op de hoogte te zijn geweest van de werkzaamheden. Er is toegezegd om dit pand frequenter te controleren.

Uit onze notulen:

19 maart 2014

Het wellnescentrum/sauna aan het Wilhelminaplein wil een leiendak leggen op de plaats van het bestaande pannendak. Er wordt op geattendeerd dat een leiendak een andere goot vereist dan een pannendak.

24 april 2013

De villa Wilhelminaplein 17 is verkocht. Er komt een welness-instituut in. We moeten opletten dat eventuele interne verbouwing niet ten koste van het pand gaat en dit geen verkapte horeca-instelling wordt.

13 maart 2013

Wilhelminaplein 10-12 zou geschikt zijn als studentensociėteit. Een sociėteit wordt niet als horeca-inrichting beschouwd. Wij zullen de eigenaar van het pand informeren.

6 februari 2006

Over de nieuwe monumenten op het Wilhelminaplein wordt de vraag gesteld of die helemaal op de lijst staan of alleen de voorgevels. Het laatste zou wettelijk niet mogelijk zijn. Wel zou kunnen worden bepaald dat het deel achter de voorgevel van zo weinig waarde (meer) is, dat gemakkelijk een monumentenvergunning kan worden afgegeven.

16 januari 2006

De panden van Vestide (onder meer de nrs. 10 en 12) worden geveild.

Project: Wilhelminaplein
Adres: Wilhelminaplein, Eindhoven
Bouwjaar:
 nrs. 10-11: 1905, nr. 12: jaren ’30
Probleem:
 enerzijds is de bouw aangekondigd van een jongerenhotel in en achter de nummers 10-12. Daarvoor zouden de nummers 10-11 worden gesloopt en herbouwd. Anderzijds de constatering van het opnieuw voegen van een deel van de monumentale zijgevel van het pand Willemstraat 41-41a/Wilhelminaplein 1
Doel: voorkomen van sloop van de nummers 10-11, plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst en voorkomen van uitbreiding horecafuncties aan het Wilhelminaplein, de gemeente aanspreken op zijn verantwoordelijkheden m.b.t. het voegen van het hoekpand
Resultaat: De nrs. 10-11 zijn in 2006 gemeentelijk monument geworden. De uitbreiding als horecafunctie is niet doorgegaan. De gemeente is op de hoogte van het probleem van het voegwerk en zal stringenter handhaven.