Willemstraat 21-23

De panden zijn gebouwd als onderdeel van de Willemstraat waar destijds monumentale panden aan beide zijden van de straat stonden. De noordelijke straatwand is inmiddels volledig verdwenen, in tegenstelling tot de zuidelijke straatwand, waar nog diverse 19e-eeuwse panden overeind staan. Beide panden zijn in het bestemmingsplan beschermd met de bouwaanduiding ‘karakteristiek’.

Uit onze notulen:

14 november 2018

Door de gemeente is middels een mediator overleg geregeld tussen ontwikkelaar Van Eeuwijk en de buurt over de bouw aan de Willemstraat 21-23 en het achterterrein aan de Heilige Geeststraat.

25 april 2018

Van Eeuwijk dreigt de pand aan de Willemstraat te slopen, nu mevr. L. Hermans namens de wijk dwars is gaan liggen. Wij zullen hem adviseren zijn plan gewoon in procedure te brengen.

1 februari 2017

Bij de plannen voor de panden aan de Willemstraat is het de bedoeling dat van de panden
zoveel mogelijk wordt bewaard. De achterbouw wordt een verdieping lager dan aanvankelijk
was gepland.

21 december 2016

Bij Willemstraat 21-23 is de dreiging van sloop (exclusief de voorgevel) nog steeds aanwezig.
Wij blijven er voorstander van het hele pand te handhaven. Wij zullen dit duidelijk maken
in een brief aan de Raad, met afschrift aan B & W en Mebaverdi.

17 augustus 2016

Wij steunen het huidige plan Willemstraat-H. Geeststraat, omdat de panden aan de Willemstraat
zullen worden ontzien, met uitzondering van de onderdoorgang tussen beide panden.

6 juli 2016

Wij hebben na overleg met de projectontwikkelaar onze zienswijze t.a.v. het project Willemstraat-
H. Geestraat bijgesteld. Gebleken is, dat de ingang aan de Willemstraat met een
doorgang midden in het pand de minste schade aan muren toebrengt. Verder is de bebouwing
aan de Heilige Geeststraat gevarieerd.

25 mei 2016

In het pand Willemstraat 21-23 wordt een onderdoorgang gemaakt naar het achterterrein.
Die is in het midden gepland. Aan de gemeente wordt schriftelijk verzocht (reactie op het
bestemmingsplan) de twee panden één kleur (wit/beige) te geven en de onderdoorgang links
te creëren. Ook zou het goed zijn om de dakvorm van de panden in de Heilige Geeststraat
terug te brengen in de nieuwbouw.

20 januari 2016

De panden aan de Willemstraat en het Marconiplein staan niet op de nieuwe prioriteitenlijst
van de gemeente. Wij zullen daarover een brief aan B & W sturen.

2 december 2015

De raad heeft via een motie gevraagd de panden aan de Willemstraat, de
bunker en het Karregat op de monumentenlijst te plaatsen.

21 oktober 2015

Van diverse zijden (ambtenaren, wethouder) is met klem verzekerd dat de gemeente de gevels
aan de Willemstraat zal handhaven (incl. de daken).

9 september 2015

Inzake de impasse die bij de bouwaanvraag voor Willemstraat 21/23 is ontstaan, is door een
(gezaghebbende) ambtenaar van de gemeente meegedeeld, dat er advies ligt om de vergunning
te verlenen.

23 juli 2014

De buurt verzet zich zowel tegen het plan van Meba Verdi voor een bouw tussen Willemstraat en H. Geeststraat als tegen de plannen voor het Van der Schootterrein.

11 juni 2014

Meba Verdi is van plan een woonblok te realiseren in het achtergebied tussen Willemstraat, Heilige Geeststraat en Kleine Berg. Om een toegang te realiseren, wil de ondernemer de begane grond van het pand van slager Jos van Stratum doorbreken.

2 november 2011

De stichting heeft contact met Van Eeuwijk over een pand aan de Willemstraat (voormalige slagerij Van Stratum). Het is de bedoeling om op de begane grond een doorbraak te maken naar het achtergelegen gebied, waar enkele woningen zullen worden gebouwd. Het voorstel lijkt acceptabel, mits het hele plan wordt uitgevoerd.

21 september 2011

Van Eeuwijk wil in de Willemstraat een doorbraak maken naar de Heilige Geeststraat.

24 februari 2010

Er zijn bouwplannen op het terrein tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat. Projectontwikkelaar Mebaverdi wil een open liggende ruimte tussen deze twee straten gaan bebouwen met een parkeerkelder en appartementen. We moeten de activiteiten in dit gebied goed in de gaten houden.

Project: Willemstraat 21-23
Adres: Willemstraat 21-23, Eindhoven
Bouwjaar:
1899
Probleem:
De panden zijn toe aan restauratie. De projectontwikkelaar wil de panden verbouwen tot appartementen. Bovendien wil hij een ingang creëren, tussen de twee historische panden, naar het achter liggende terrein. Hierdoor is de monumentwaardigheid van de panden in het geding. Op het achterterrein wil de ontwikkelaar eveneens een aantal appartementen bouwen.
Doel: de monumentale uitstraling van de panden aan de straatzijde intact laten
Resultaat: De bouwplannen zijn door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit grotendeels goedgekeurd. De doorbraak zal er komen en kunnen we niet verhinderen. Wel hebben we inspraak gehad in de plaats van de doorbraak, waarbij de gevel boven de pui gespaard blijft.