Raadsvoorstel m.b.t. Vaststelling bestemmingsplan II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-Havenstraat)

Raadsvoorstel m.b.t. Vaststelling bestemmingsplan II Stratum binnen de Ring II (Kanaaldijk-Havenstraat)